Asist. univ. dr. ing. Daniel CORNEA

Date de contact

Tel.(centrala): 021 252.42.80/ 152

E-mail: daniel.cornea@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Daniel Cornea este absolvent al Facultății de Instalatii din Universitatea Tehnică de Construcții București (2005), deține un masterat, în Inginerie Hidraulica și un doctorat în Inginerie Civila. Activează ca și cadru didactic în Departamentul de Hidraulică și Protecția Mediului din facultatea de Hidrotehnică începând cu anul 2007, având în prezent titlul de asistent universitar.

Daniel Cornea a participat la realizarea a mai multor contracte si studii in domeniul retelelor de distribuție a apei.

Are o vasta experiență în domeniul managementului proiectelor de constructii și ingineriei instalatiilor fiind familiarizat cu normele legislative, politicile și contextul naționale din domeniu.

A activat și activează ca project manager, site manager, coordonator de proiecte si evaluator tehnic in proiecte relevante de construcții oferind asistență tehnică clienților din mediul privat în toate  etapele de elaborare și de implementare a proiectelor de construcții.

Descriere activități de cercetare

În anul 2015, Cornea Daniel a obținut titlul de doctor în domeniul Inginerie civila, cu teza de doctorat, având titlul: “Algoritmi şi pachet de programe pentru optimizarea contorizării de district a reţelelor de distribuţie a apei”.

În prezent, Cornea Daniel este asistent universitar în cadrul Departamentului de Hidraulică, Edilitate și Protecția Mediului, Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice de Construcții București. Activitatea sa de cercetare se concentrează pe următoarele domenii: Hidraulică, ingineria și protecția mediului, Retele de distributie a apei.

Este autor și co-autor ale unor lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, conferințe, workshop-uri și simpozioane internaționale și naționale si a participat la proiecte de cercetare nationale.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content