Personal didactic

Ș. l. univ. dr. ing. Iulian SPĂTĂRELU

Director Centru de Consiliere și Orientare în Carieră