Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, denumit în continuare CCOC este o structură distinctă, fără personalitate juridică, în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, cu funcții, structură și atribuții specifice.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră are la bază structura organizatorică a Centrului de Informare și Consiliere Profesională (CICP) din cadrul UTCB, și are sediul în incinta Universității Tehnice de Construcții București, Bd. Lacul Tei nr. 122-124.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră este înființat, organizat și funcționează în conformitate cu următoarelor acte normative și documente de referință:

Reprezentanți ai facultăților în Centru de Consiliere și Orientare în Carieră: