Taxe

Cuantumul taxelor și tarifelor serviciilor din Universitatea Tehnică de Construcții București pentru anul universitar 2021-2022 se găsesc în Hotărârea senatului nr.8412 din data de 17.09.2021: Cuantum taxe și tarife UTCBDownload Taxe înscriere admitere – sunt gestionate de comisia de admitere la nivelul UTCB/Secretariat rectorat/Centrul de Relații Internaționale și sunt stabilite anual de către Senatul UTCB … Continuă lectura Taxe