Prof. univ. dr. mat. ec. ing. Alina BĂRBULESCU

Date de contact

E-mail: alina.barbulescu@unitbv.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Doamna Prof. univ. dr. habil. Alina Bărbulescu a absolvit Facultatea de Stiințe ale Naturii, Secția Matematică din Cadrul Universității din Craiova, Specializarea în domeniul Analiză Matematică și Teoria Operatorilor, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din Bucureşti și a obținut licența în Drept la Universitatea București. De asemeneam a obținut un doctorat în Matematici la Universitatea Al. I. Cuza Iași cu o teză legată de teoria transformărilor cvasi-conforme, titlul de Doctor în Cibernetică și Statistică economică, la Academia de Studii Economice, București, cu teza  Analiza seriilor de timp, a proceselor dinamice și cel de Doctor în Inginerie Civilă cu distincţia Magna cum Laude, la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, cu teza Modelarea precipitaţiilor spaţial distribuite. În anul 2014 a obținut habilitarea in domeniul Inginerie Civilă, iar in 2020, cea în Cibernetică și Statistică Economică.

În prezent este profesor la Universitatea Transilvania din Brașov, în cadrul Departamentului de Inginerie Civilă. Este autor/co-autor a peste 30 cărți/capitole de cărți și peste 200 de articole publicate în reviste de specialitate, congrese, conferințe, workshopuri și simpozioane internaționale și naționale (dintre care peste 100 indexate WOS), o invenție și editor la  peste 20 volume ale unor conferințe internaționale și numere speciale ale unor reviste indexate WOS.

Doamna Prof. univ. dr. Alina Bărbulescu este membră a unor societati stiintifice, cum ar fi: IAHS (International Asssciation of Hydrological Sciences), IAENG (International Association of Engineers),  SPSR (Societatea de Probabilităţi şi Statistică din România), SSMR (Societatea de Ştiinţe Matematice din România) și a unor comitete editoriale ale unor jurnale indexate WOS sau în baze de date internaționale

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală 2023 – 2024

 
Skip to content