Ș. l. univ. dr. ing. Daniel-Marcel MANOLI

Date de contact

Tel: 021 242.12.08 / 274

E-mail: daniel.manoli@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Manoli Daniel a absolvit Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri in cadru UTCB in anul 2007. A obţinut Diploma de Studii Aprofundate la Facultatea de Constructii Civile Industriale si Agricole in 2008 şi ulterior titlul de Doctor în Ştiinţe Tehnice în 2010 la UTCB. Din 2012 până în prezent este Seful de Laborator al Laboratorului de Geotehnică afiliat Universitatii Tehnice de Construcții din București. Din 2019 este verificator de proiecte în domeniul Af – Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare şi interacţiunea cu structurile îngropate, iar din 2022 expert tehnic în domeniul Af. A fost implicat in diverse proiecte, avand experiență în domeniul de inginerie geotehnică (studii geotehnice, investigaţii geotehnice, proiectare şi consultanţă geotehnică, verificare şi expertizare).

Descriere activități de cercetare

Manoli Daniel a obținut în cadrul UTCB în anul 2008 Diploma de Studii Aprofundate şi ulterior titlul de Doctor în Ştiinţe Tehnice în 2010 la UTCB, cu o teză de doctorat intitulată „ Contribuții la studiul terenului de fundare în regim de solicitări dinamice”. Este lector din anul 2011 în cadrul Departamentului de Geotehnică şi Fundatii.
În ceea ce privește activitatea de cercetare, a fost Director de proiect de cercetare pentru proiectul „Matrici de REFLECToare economice pentru monitorizarea taluzelor și versanților – REFLECT”. Autoritatea contractantă: ROSA (Romanian Space Agency), 2013 Principalele direcții de cercetare: monitorizare geotehnică, investigatii geotehnice, incercari de laborator, interactiune teren – structura, structuri de sprijin şi de fundare.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content