Ș.l. univ. dr. ing. Valentin DANCIU

Date de contact

Tel.(centrala): 021 242.12.08 / 272;

E-mail: valentin.danciu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Servicii specializate 

1. Proiectare rețele geodezice (satelitare, clasice și combinate) , proiectare măsurători geodezice conform standardelor internaționale (IGS, EUREF, EUPOS) și naționale (ANCPI); 

2. Verificarea rețelelor geodezice realizate cu tehnologie clasică și satelitară, conform normelor specifice; Formularea unor propuneri de îmbunătățire a standardelor naționale în domeniu; 

3. Realizarea măsurătorilor geodezice efectuate cu diverse echipamente GNSS (Trimble, Leica, Topcon ș.a.) static/cinematic (RTK) și clasice.

4. Prelucrarea măsurătorilor geodezice si analiza statistica a rezultatelor obtinute (satelitare si clasice) cu softuri comerciale si softuri dezvoltate de Centrul de Cercetare; 

5. Modelare matematică în rezolvarea  unor probleme specifice geodeziei: conversii/transformări coordonate (3D, 2D, 1D), determinarea unor modele (geometrice/fizice) ale (cvasi)geoidului; Transformări între sisteme de altitudini; Experiență în modelare pentru zona de frontieră România/Bulgaria; 

6. Proiectarea și realizarea rețelelor de urmărire a comportării construcțiilor (baraje, autostrăzi, construcții portuare, centrala nucleara,  ș.a.); 

7. Experiență în managementul proiectelor de cercetare și realizare a unor lucrări geodezice; Director al centrului de cercetare GEOS (2019-prezent) si responsabil Laborator Dunavatu de Jos, jud. Tulcea; 

8. Organizare (la cerere) a unor cursuri de instruire pe teme din domeniul Geodeziei;  

Activarea cursurilor postuniversitare organizate de către Dept. de Geodezie și Fotogrammetrie din Facultatea de Geodezie. 

Descriere activități de cercetare

Date despre activitățile de cercetare aplicată pe care le desfășurați în cadrul departamentului sau centrului de cercetare sau laboratorului  

1. DIRECTII GENERALE  

2. Teme de cercetare 

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content