Burse și taxe

Burse

Regulament burse – actualizare 24.07.2020

Criterii de acordare burse de ajutor social 

Bursele acordate de UTCB și sursele aferente sunt:

 1. Burse de performanță – din alocații bugetare
 2. Burse de merit 1 și 2 – din alocații bugetare
 3. Burse speciale – din alocații bugetare și venituri proprii (extrabugetare), pentru:
  (1) activitate de cercetare
  (2) activități extra-curriculare și de voluntariat
  (3) performanțe cultural-artistice deosebite
 4. Burse private – din alocații private
 5. Burse de ajutor social
  (1) Burse sociale
  (2) Burse de ajutor social ocazional
  (3) pentru studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri
  peste plafonul pentru acordarea bursei sociale
 6. Burse pentru învățământul universitar de doctorat
 7.  Burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate
 8. Burse pentru mobilități externe
 9. Burse acordate studenților străini, bursieri ai statului Român

Taxe

Pentru studiile cu taxă cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar în curs sunt:

Taxe licență

Taxe master

Pentru mai multe detalii și alte taxe consultați Hotărârea de senat – Nr.9130/25.09.2018