Regulamente studenți

Metodologie finalizare studii Ciclul I – aprobat în ședința Senatului UTCB din 12 februarie2018

Metodologie finalizare studii Ciclul II – aprobat în ședința Senatului UTCB din 12 februarie2018

Regulamentul privind desfășurarea activității studenților în UTCB

Sistemul de credite transferabile