Regulamente studenți

Metodologie finalizare studii Ciclul I – aprobat în ședința Senatului UTCB din 21 ianuarie 2019

Metodologie finalizare studii Ciclul II – aprobat în ședința Senatului UTCB din 21 ianuarie 2019

Metodologia examenului de competență lingvistică

Regulament privind desfăşurarea activităţii studenţilor în UTCB

Organizarea programelor de studii în sistemul de credite transferabile