Regulamente studenți

Metodologie finalizare studii Ciclul I – aprobat în ședința Senatului UTCB din 12 februarie2018

Metodologie finalizare studii Ciclul II – aprobat în ședința Senatului UTCB din 12 februarie2018

Regulament privind desfăşurarea activităţii studenţilor în UTCB

Organizarea programelor de studii în sistemul de credite transferabile