A 13-a Sesiune Studenţească de Comunicări Ştiinţifice

17 mai 2021

A 13-a Sesiune Studențească de Comunicări Științifice (S.S.C.S.) este o competiție anuală organizată de colectivul de Automatică și Informatică Aplicată al Facultății de Hidrotehnică, dedicată în special studenților de la domeniul Ingineria Sistemelor, specializarea Automatică și Informatică Aplicată, dar la care se pot înscrie cu lucrări studenți de la toate specializările facultăților din Universitatea Tehnica de Construcții București.

Scopul acestei competiții este acela de a stimula dezvoltarea capacității creative a studenților în domenii specifice ariei de cuprindere a domeniului IT&C. Organizarea acestei competiții urmărește în același timp dezvoltarea abilității studenților în a se documenta, a evalua și propune soluții pentru rezolvarea unor probleme specifice și actuale ale domeniului lor de studiu, utilizând tehnologii specific domeniului Ingineria Sistemelor.

 
Skip to content