Informații

ÎNSCRIERE PE BAZĂ DE DOSAR – CU SAU FĂRĂ DIPLOMĂ DE BACALAUREAT.

Pot fi admişi şi candidaţi care nu au promovat examenul de bacalaureat!
Media generală de admitere este media generală de absolvire a studiilor liceale.

Perioade de înscriere: 01 iulie – 17 iulie 2023 și 21 august – 06 septembrie 2023.

Admiterea se face 100% online accesând platforma admitere.utcb.ro în perioada menționată mai sus.

Calificări profesionale

Acte necesare pentru înscriere

• Foaie matricolă pentru clasele IX – XII liceu zi / XIII-a liceu seral / frecvență redusă;
• Diploma de bacalaureat sau adeverință sau certificat de absolvire a liceului;
• Carte de identitate;
• Certificat de naștere;
• Certificat de căsătorie în cazul persoanelor care si-au schimbat numele în urma căsătoriei;
• Adeverință medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că sunteți sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională la care solicitați înscrierea. În cazul în care nu este posibilă obținerea adeverinței medicale de la medicul de familie, veți prezenta acest document la înmatriculare;
• Chitanța pentru taxa de înscriere – 150 lei (candidații ai căror părinți sunt cadre didactice sau personal didactic asociat sunt scutiți de plata acestei taxe).

Facilităţi de studiu şi cazare

Continuare studii

Absolvenții cu diplomă de bacalaureat sau care obțin diploma de bacalaureat până la finalizarea studiilor colegiului pot continua studiile în învățământul universitar (ciclul de licență), fără echivalarea disciplinelor parcurse.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la colegiu@utcb.ro sau 0729388007.

Skip to content