Informații

ÎNSCRIERE PE BAZĂ DE DOSAR – CU SAU FĂRĂ DIPLOMĂ DE BACALAUREAT.

Pot fi admişi şi candidaţi care nu au promovat examenul de bacalaureat!
Media generală de admitere este media generală de absolvire a studiilor liceale.

Perioada de înscriere se încheie pe 14 septembrie 2021.

Perioada de înscriere se încheie pe 16 septembrie 2021.

Taxa de școlarizare: 2400 lei/an, cu posibilitatea de plată în rate.*

*Candidații care provin din mediul rural, grupuri vulnerabile (cu accent pe populația romă) sau cei netradiționali (vârstă peste 24 de ani) pot beneficia de subvenționarea taxei de școlarizare și burse în cuantum de 300 lei/lună, cu condiția selectării în grupul țintă al proiectului POCU/320/6/21/122333 (în limita locurilor disponibile).

Calificări profesionale

Acte necesare pentru înscriere

• Foaie matricolă pentru clasele IX – XII liceu zi / XIII-a liceu seral / frecvență redusă;
• Diploma de bacalaureat sau adeverință sau certificat de absolvire a liceului;
• Carte de identitate;
• Certificat de naștere;
• Certificat de căsătorie în cazul persoanelor care si-au schimbat numele în urma căsătoriei;
• Adeverință medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că sunteți sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională la care solicitați înscrierea. În cazul în care nu este posibilă obținerea adeverinței medicale de la medicul de familie, veți prezenta acest document la înmatriculare;
• Chitanța pentru taxa de înscriere – 100 lei (candidații ai căror părinți sunt cadre didactice sau personal didactic asociat sunt scutiți de plata acestei taxe).

Facilităţi de studiu şi cazare

Continuare studii

Absolvenții cu diplomă de bacalaureat sau care obțin diploma de bacalaureat până la finalizarea studiilor colegiului pot continua studiile în învățământul universitar (ciclul de licență), fără echivalarea disciplinelor parcurse.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la colegiu@utcb.ro sau 0729388007.

Înscriere admitere 2021