D4 – susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS)

UTCB \ Cercetează \ Fondul de Dezvoltare Instituţională \ D4 – susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS)

Rezultate FDI 2023 – Cultivarea abilităților antreprenoriale 5.0

Scopul proiectului a fost imbunătățirea competențelor antreprenoriale ale studenților și absolvenților UTCB şi face parte din planul strategic al universității, motiv pentru care s-a propus prezentul proiect în continuarea celor finalizate anterior. Parteneriatele cu autorităţi și asociatii profesionale din domeniul ingineriei mecanice si civile impun în piața muncii absolvenți înalt calificați, cu competente antreprenoriale. 
Propunere 

R1. Organizarea a două cursuri de 5 module cu tematică in domeniul antreprenoriatului și managementului pentru a minimum 50 de studenți, masteranzi, doctoranzi și absolvenți UTCB, cu firme  specializate în domeniu. Cursurile sunt axate pe dezvoltarea competențelor privind: crearea modelului de afaceri, planul de afaceri (definirea conceptelor, conținutul, planificare, bugetul, echipa), administrarea afacerii și modalități de accesare a fondurilor publice. 

Rezultate: Au fost organizate 2 cursuri cu cate 5 module  cu tematică de antreprenoriat pentru un număr de peste 50 de studenți și absolvenți ai Universității Tehnice de Construcții București (UTCB), în sistem on-line pe platforme digitale. Cursurile au fost axate pe dezvoltarea competențelor privind: crearea modelului de afaceri, planul de afaceri și administrarea afacerii și modalități de accesare a fondurilor publice). Cursurile sunt in desfașurare. 
Gradul de atingere a rezultatului 100%. 

R.2. Prezentarea aspectelor legislative specifice si a competentelor necesare a fi dobandite de personalul tehnic de specialitate pentru a crea societati comerciale a caror obiect de activitate sa  fie in domeniul „prestari servicii” pentru inginerie mecanică / inginerie civila in general, respectiv al instalatiilor cu grad de risc in exploatare (instalatii sub  presiune IP si instalatii de ridicat IR). 
Rezultate:  A fost selectat formatorul autorizat ISCIR şi a fost identificat grupul ţintă de 30 de participanţi. Au fost parcursi paşii conform legislatiei aplcabilă ISCIR în vederea deschiderii cursului, urmata de desfaşurarea acestuia. Absolventii au primit adeverinta necesara inscrierii la examenul cu autoritatea ISCRI pentru obtinerea calitatii/autorizatiei de Operator RSVTI conform Legii 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata, respectiv a Legii Nr. 49/2019 din 14 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative. Gradul de atingere a rezultatului 100%. 

R.3. Planificarea la data de 08.12.2023, prin Societatea Antreprenorială Studențească, a unui  eveniment de prezentare a tuturor rezultatelor proiectului la care au  participat studenti, cadre didactice si reprezentanti ai mediului economic/institutii publice.  

S-au elaborat materiale informative care să dezvolte cultura antreprenorială în rândul studenților și absolvenților UTCB: 

Rezultate: 
S-a creat conținut și s-a făcut design-ul materialelor ce s-a distribuit studenților din toate facultățile. 
Gradul de atingere a rezultului 100% 

Rezultate FDI 2022 – Cultivarea abilităților antreprenoriale 4.0 (CLAR4.0)

R1. (corelat cu A1): Organizare a 2 cursuri cu tematică de antreprenoriat, cunoștințe fiscale și management în lunile de implementare ale proiectului și dezvoltarea competențelor de antreprenoriat și management. 

S-au organizat două cursuri a câte 3 module cu tematica de antreprenoriat pentru un număr de 88 studenți, masteranzi, doctoranzi și absolvenți ai Universității Tehnice de Construcții București (UTCB). Selectarea grupului țintă se va realiza de către UTCB. 

Calendarul celor două cursuri a fost stabilit după primirea comenzii împreună cu autoritatea contractantă și ținut seama de restricțiile legale impuse, de structura anului universitar, de orarul studenților și de disponibilitatea acestora de a participa. Stabilirea calendarului a fost o activitate provocatoare având în vedere că programul de formare urma să se finalizeze până la data de 29.11.2022. Astfel, programul de formare s-a desfășurat în perioada 05 octombrie – 29 noiembrie 2022. Participanții au dorit să urmeze un curs complet, astfel nu au fost cazuri de parcurgere parțială a modulelor.  

R2.(corelat cu A2) Continuarea elaborarării unei reviste și a unui fluturaș pentru promovarea offline și îmbunătățirea paginii SAS-UTCB pentru promovarea online a activităților din proiectul CLAR 4.0, care să ajute la dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților UTCB te toată durata proiectului. 

Rezultate: S-a creat conținut și s-a făcut design-ul materialelor ce s-a distribuit studenților din toate facultățile. Gradul de atingere a obiectivelor 100% 

 
Skip to content