D4 – susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS)

UTCB \ Cercetează \ Fondul de Dezvoltare Instituţională \ D4 – susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS)

Cultivarea abilităților antreprenoriale 4.0 (CLAR4.0)

Rezultate FDI 2022

R1. (corelat cu A1): Organizare a 2 cursuri cu tematică de antreprenoriat, cunoștințe fiscale și management în lunile de implementare ale proiectului și dezvoltarea competențelor de antreprenoriat și management. 

S-au organizat două cursuri a câte 3 module cu tematica de antreprenoriat pentru un număr de 88 studenți, masteranzi, doctoranzi și absolvenți ai Universității Tehnice de Construcții București (UTCB). Selectarea grupului țintă se va realiza de către UTCB. 

Calendarul celor două cursuri a fost stabilit după primirea comenzii împreună cu autoritatea contractantă și ținut seama de restricțiile legale impuse, de structura anului universitar, de orarul studenților și de disponibilitatea acestora de a participa. Stabilirea calendarului a fost o activitate provocatoare având în vedere că programul de formare urma să se finalizeze până la data de 29.11.2022. Astfel, programul de formare s-a desfășurat în perioada 05 octombrie – 29 noiembrie 2022. Participanții au dorit să urmeze un curs complet, astfel nu au fost cazuri de parcurgere parțială a modulelor.  

R2.(corelat cu A2) Continuarea elaborarării unei reviste și a unui fluturaș pentru promovarea offline și îmbunătățirea paginii SAS-UTCB pentru promovarea online a activităților din proiectul CLAR 4.0, care să ajute la dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților UTCB te toată durata proiectului. 

Rezultate: S-a creat conținut și s-a făcut design-ul materialelor ce s-a distribuit studenților din toate facultățile. Gradul de atingere a obiectivelor 100% 

 
Skip to content