Erasmus+

Universitatea noastră a aderat la program în anul 1998, obţinând carta Erasmus în anul 2002. Biroul Erasmus+ s-a înfiinţat în 2015, preluând atribuţiile Biroului de programe comunitare, care a administrat programul pe parcursul primelor două faze ale sale (Socrates – Erasmus şi Erasmus Lifelong Learning). În cei aproape 20 de ani de experienţă Erasmus, UTCB şi-a mărit treptat numărul de parteneriate ajungând la 64 în anul 2014. În prezent sunt active 47 de acorduri bilaterale.

Date importante:

COD ERASMUS: RO BUCURES08
PIC: 996793729

NR. CARTA: 53714-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA3-ECHE

Proiecte în derulare:

2016-1-RO01-KA103-023303
2017-1-RO01-KA103-035868
2017-1-RO01-KA103-036959

Mai multe detalii aici.

Skip to content