Informare publică

UTCB \ Informare publică

Compartimentul de Informare si Relatii Publice

Bd. Lacul Tei nr. 124
Sectorul 2, 020396, Bucuresti
Telefon 021-242.12.08 int. 139; fax 021-242.07.81
Program de functionare:luni-vineri  8.00-15.00

Accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane din Romania la informațiile de interes public, definite astfel prin Legea nr. 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și instituțiile publice. Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

Pentru mai multe detalii consultați:

Pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public, in cadrul Universității Tehnice de Construcții București funcționează Compartimentul de Informare si Relații Publice, structura care are responsabilități în acest domeniu.

Responsabil: D-na ing. Mia TRIFU

Declaratiile de avere ale personalului de conducere se gasesc la Directia Resurse Umane si Salarizare.

Pentru a solicita în scris informații de interes public cu privire la activitatea Universității Tehnice de Construcții București, va rugam sa completați o cerere si sa o trimiteți pe adresa: Universitatea Tehnică de Construcții București, Compartimentul pentru Informare si Relații Publice, Bd. Lacul Tei, nr.124, sectorul 2,cod postal 020396, București sau prin poșta electronică la adresa mia.trifu@utcb.ro

În cazul în care considerați că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, vă puteți adresa cu o reclamație administrativă Universității Tehnice de Construcții București.

Formularele tip, așa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001 cu modificările şi completările ulterioare, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

Petitie online

Punctul de Contact Unic electronic PCUe:

Documente de interes public:

Informatii in conformitate cu legea 544/2001

Proceduri de sistem

PS-02-Semnalarea-Neregularitatilor-UTCB

avertizor@utcb.ro

Raportează o neregularitate

Date cu caracter personal

NOTA DE INFORMARE privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal reprezentanți legali ai clienților/furnizorilor / prestatorilor de bunuri si servicii

NOTĂ DE INFORMARE pentru supraveghere video

NOTĂ DE INFORMARE – Privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea realizării accesului în sediul UTCB

Skip to content