Studenți internaționali

UTCB \ Studiază \ Studenți internaționali

Parteneriatele internaţionale ale UTCB s-au dezvoltat în ultimii 25 de ani ca urmare a participării în cadrul celor 15 proiecte europene TEMPUS, dintre care a coordonat 7. Având la bază cooperarea din cadrul acestor proiecte, în anul 1998 UTCB a iniţiat un proiect de rețea tematică pentru Educație și Formare Europeană în domeniul ingineriei civile (EUCEET), care a fost coordonat de ENPC Paris şi care a implicat 132 de parteneri din 29 de țări europene. Pe parcursul celor 12 ani de activitate relaţiile inter instituţionale ale universităţii s-au dezvoltat şi consolidat, crescându-i în acelaşi timp vizibilitatea intenaţională. S-au deschis astfel noi perspective, materializate prin încheierea de noi acorduri de cooperare cu instituţii de pe alte 3 continente.

Creşterea vizibilităţii şi consolidarea poziţiei UTCB în comunitatea internaţională sunt în continuare obiective majore ale procesului de internaţionalizare. Un rol esenţial îl are promovarea cooperării cu universități de prestigiu şi a proiectelor de cercetare comune, prin implicarea nemijlocită a Departamentului de Relaţii Internaţionale. Pe lângă cele peste 60 de acorduri bilaterale cu universităţi europene în cadrul programului Erasmus+, UTCB are în derulare diferite alte tipuri de acorduri încheiate cu instituţii de învăţământ superior din Europa, Asia şi America.

UTCB-International-student-guidebookDownload
Skip to content