D2 – internaționalizarea

UTCB – reper internațional de excelență în educație, ȋnvăţământ cercetare

Scopul proiectului

Accentuarea și consolidarea imaginii Universității Tehnice de Construcții București în mediul academic internațional, în deplin acord cu ideile directoare și principiile enunțate în planul strategic, dezvoltarea relațiilor internaționale şi parteneriatelor strategice, menţinerea şi creşterea identităţii şi vizibilităţii UTCB în domeniul învăţământului şi cercetării la nivel internaţional.

Obiectivele proiectului

Obiectivele proiectului sunt ȋn concordanţă cu scopul proiectului şi planul strategic de internaţionalizare al UTCB 2020-2024, respectiv:

Descrierea activităţilor

Activităţile se vor derula cu personal propriu, cu implicarea studenţilor şi contractarea serviciilor externe. Se vor achiziţiona materiale şi echipamente necesare acestora.

Rezultate/indicatori

Rezultatele vor fi obţinute ca urmare a desfăşurării activităţilor descrise, respectiv: stabilirii relaţiilor interinstituţionale urmare participării la târgurile educaţionale şi de cercetare, diseminării informaţiilor ȋn limbi de circulație internațională pe site-ul UTCB, organizării de campanii de promovare ȋn mediu fizic şi online, pe platforme, medii şi reţele sociale specifice, participarea la evenimente internaţionale unde se vor disemina informaţii cu privire la programele de studii şi temele de cercetare şi se vor identifica potenţiali parteneri cu curricula compatibilă, crearii echipei de participare ȋn proiecte internaționale de cercetare care va fi instruită cu privire la scrierea proiectelor si vor identifica potenţiali parteneri, ȋmbunătăţirii serviciilor pentru studenţi prin organizarea cursurilor de perfecţionare a comunicării ȋn limbi străine dedicate personalului UTCB, prin dezvoltarea şi actualizarea aplicaţiei mobile şi distribuirea kit-urilor informaţionale, adaptării curriculei şi susţinerii activităţilor de promovare a universităţilor la nivel regional, naţional şi internaţional.

Raport de implementare CNFIS-FDI-2021-0318