D6 – dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

UTCB \ Cercetează \ Fondul de Dezvoltare Instituţională \ D6 – dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

Raport implementare 2022

CNFIS-FDI-2022-0681

Pentru indeplinirea O.S. si a O.G. al proiectului care a constat in dezvoltarea continuă a capacităţii UTCB de desfăşurare a activităţilor de cercetare şi diseminare a rezultatelor constituie fundaţia stabilirii de noi parteneriate si asigurarea mediului propice desfăşurării activităţilor de cercetare multidisciplinara, s-au obtinut urmatoarele rezultate asumate prin propunerea de proiect: 

 
Skip to content