D6 – dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

UTCB \ Cercetează \ Fondul de Dezvoltare Instituţională \ D6 – dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

Rezultate proiect FDI 2023 – Creşterea continuă a capacităţii instituţionale pentru cercetare

R.1. Achiziționarea de echipamente noi şi servicii de mentenanță pentru echipamentele/aparatele existente în centrele de cercetare, laboratoarele de cercetare şi structurile administrative suport din UTCB, care necesită intervenţii imediate necesare pentru funcţionarea în condiţii optime. In perioada de implementare a proiectului s-a asigurat sustenabilitatea proiectelor de cercetare ale UTCB prin îmbunătățirea echipamentelor/aparatelor existente si achiziţionarea altora noi respectând legislaţia în vigoare cu valoarea maximă admisă pentru obiectele de inventar, pe baza necesităţilor identificate la nivelul tuturor structurilor de cercetare din UTCB si a celor care desfasoara activitati suport. Procent realizare: 100% 

R.2. Plata taxă publicare a min. 2 articole în regim ştiinţă deschisă, Q1/Q2. S-a realizat publicarea a doua articole Q2 si  doua Q3/Q4 în regim ştiinţă deschisă. Procent realizare: 100% 

 R.3. Plata taxă pentru publicarea articolelor în Romanian Journal of Transport Infrastructure, în regim ştiinţă deschisă, pe perioada de implementare a proiectului. In vederea creşterii vizibilităţii articolelor publicate în revista UTCB, Romanian Journal of Transport Infrastructure, cotată ISI, a fost   achitata taxa de publicare în 2023 a 8 articole in regim Stiinţă Deschisă.  Procent realizare: 100% 

R.4. Achiziționarea serviciilor informatice de mentenanță şi dezvoltare a platformei informatice de management al CDI, site-ului CMCDI dezvoltate în proiectele CNFIS- FDI, Domeniul 6 anterioare  
Serviciul a fost externalizat catre o firma specializata pentru mentenanta platformei informatice de management al CDI (https://cdi.utcb.ro/), site-ului CMCDI (https://cmcdi.utcb.ro/) dezvoltate prin proiectele CNFIS-FDI-D6 anterioare si imbunatatirea acestora pe baza feed-back-ului primit de la cadrele didactice si a necesitatilor identificate de catre administratorului platformei CDI si al site-ului CMCDI. Procent realizare: 100%. Plata s-a realizat din bugetul de cofinantare al UTCB.  

R.5. Plata taxei în vederea continuării indexării revistei Modelling in Civil and Evironmental Engineering a UTCB de către un editor global. In vederea continuării indexării unei reviste a UTCB de catre un editor global a fost achitata catre De Gruyter taxa de indexare a articolelor de la revista Modelling in Civil and Environmental Engineering pentru anul curent. Plata s-a realizat din bugetul de cofinantare al UTCB si s-a depasit procentul initial din fisa de executie. Procent realizare: 100% 

R.6. Participarea la min. 5 evenimente naţionale/internaţionale pentru diseminarea rezultatelor cercetării, prezentarea rezultatelor obţinute în structurile de cercetare ale UTCB si distribuirea materialelor de promovare a activitatii de cercetare din UTCB. Activitatea de cercetare din UTCB la nivel naţional şi internaţional a fost promovata/diseminata prin participarea la 10 evenimente dedicate cercetarii si inovarii  prin participarea cadrelor didactice de la majoritatea facultatilor din UTCB: 5 conferinte internationale – XI International Conference „Heavy Machinery – HM 2023”, Republica Serbia, Vrnjacka Banja, „18th OpenFOAM Workshop 2023”, Italia, Genova, „International Conference on Wind Engineering” (ICWE16), Italia, Florenta, „18th World Conference on Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibration Control of Structures” (18 WCSI), Turcia, Antalya, 8th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium  WMCAUS 2023, Cehia, Praga, XXIII SGEM Vienna Green Scientific Sessions 2023″, Austria, Viena, 2 conferinte nationale cu participare internationala „Romanian Conference Energy Performance of Building 2023”, Bucuresti si „Conferinta Nationala a Asociatiei Inginerilor de Instalatii din Romania 2023, Editia 58”, Brasov,  2 evenimente nationale  dedicate diseminarii rezultatelor cercetarii catre publicul larg:  evenimentul „Ziua portilor deschise” organizat de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bucuresti si evenimentul „Noaptea Cercetatorilor  Europeni 2023”, Bucuresti si  participarea la editia XXI a Salonului International al Cercetarii Stiintifice, Inovarii si Inventicii PRO INVENT, Cluj Napoca. In cadrul evenimentelor de diseminare a rezultatelor cercetarii s-au folosit materialele de promovare realizate in cadrul proiectului. Procent realizare: 200%.

Rezultate proiect FDI 2022 – Susţinerea continuă a activităţilor de dezvoltare a cercetării din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Pentru indeplinirea O.S. si a O.G. al proiectului care a constat in dezvoltarea continuă a capacităţii UTCB de desfăşurare a activităţilor de cercetare şi diseminare a rezultatelor constituie fundaţia stabilirii de noi parteneriate si asigurarea mediului propice desfăşurării activităţilor de cercetare multidisciplinara, s-au obtinut urmatoarele rezultate asumate prin propunerea de proiect:
R.1. Achiziționarea serviciilor de mentenanță pentru echipamentele/aparatele existente în centrele de cercetare/laboratoarele didactice și de cercetare din universitate care necesită intervenţii imediate necesare pentru funcţionarea în bune condiţii sau achiziţionarea altora noi, dacă situaţia o cere.
In perioada de implementare a proiectului s-a asigurat sustenabilitatea proiectelor de cercetare ale UTCB prin îmbunătățirea echipamentelor/aparatelor existente si achiziţionarea altora noi respectând legislaţia în vigoare cu valoarea maximă admisă pentru obiectele de inventar, pe baza necesităţilor identificate la nivelul tuturor structurilor de cercetare din UTCB si a celor care desfasoara activitati suport.

R.2. Achiziţionarea produselor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în munca în cadrul structurilor de cercetare din UTCB. In perioada de implementare a proiectului  s-au dotat laboratoarele si centrele de cercetare cu echipamente pentru a preveni accidentarea şi îmbolnăvirea profesională a angajaţilor UTCB, dar şi pentru studenţii care desfăşoară activităţi de cercetare în UTCB pentru realizarea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare si s-a acordat sprijin biroului SSM prin achiziţionarea de echipamente şi periferice necesare în pregătirea documentaţiei pentru protecţia muncii angajatilor UTCB şi studenţilor care utilizează infrastructura de cercetare din UTCB.

R.3. Participarea la minim 4 conferinţe de profil/workshop-uri/târguri/comp etiţii de inovare dedicate studenţilor/expoziţii de inventică naţionale/internaţionale pentru diseminarea rezultatelor cercetării şi prezentarea rezultatelor obţinute în proiectele de cercetare ale UTCB, infrastructura de cercetare existenta in universitate, echipele de cercetare etc., prin distribuirea materialelor de promovare actualizate prin acest proiect.

Activitatea de cercetare din UTCB la nivel naţional şi internaţional a fost promovata/diseminata prin participarea la 10 evenimente dedicate cercetarii si inovarii:  Conferinta internationala Groundwater, key to the sustainable development goals, Paris, Franta, expozitia in cadrul: Clima 2022-Rehva 14th HVAC World Congress, Rotterdam, Olanda, competiţia internationala de inovare dedicata studenţilor: Solar Decathlon Europe, Wuppertal, Germania, expozitia in cadrul: Conferintei Nationale a Inginerilor de Instalatii, Ed.57/2022, Brasov, expozitia in cadrul: 3rd European Conference on Eartquake Engineering & Seismology, Bucuresti, expozitia in cadrul:  8th European African Conference on Wind Engineering, Bucuresti, expozitia in cadrul: European Researchers Night, Bucuresti, 7th World Multidisciplinary Civil Engineering –Arhitecture-Urban Planning Symposium, Praga, Cehia, 26th International Exhibition of Inventions “Inventica  2022”, Iasi, 12th International Conference on Fundamental and Applied MHD, Cracovia, Polonia si expozitia: Cercetarea in universitatile ARUT organizata in cadrul the 8th  Conference of the Sustainable Solutions for Energy and Environment EENVIRO 2022, Bucuresti. In data de 7 decembrie a fost organizat un eveniment public de prezentare catre comunitatea academica din UTCB a materialelor de promovare realizate in cadrul proiectului.
R.4.  Publicarea a minim 2 articole în regim Open-Access în jurnale Q1 sau Q2.
S-a realizat plata a doua articole în regim Open-Access (unul în jurnal Q1 – Mathematics; Vol. 10; Issue 14; Article Number: 2520 si unul in jurnal Q2 – Solar Energy, Vol. 214, pag. 478-490).
R.5. Achiziționarea serviciilor informatice de mentenanță a platformei informatice de management al CDI, site-ului CMCDI etc. dezvoltate în proiectele CNFIS- FDI, Domeniul 6 anterioare.
Serviciul a fost externalizat catre o firma specializata pentru mentenanta platformei

informatice de management al CDI (https://cdi.utcb.ro/), site-ului CMCDI (https://cmcdi.utcb.ro/) și paginilor web ale centrelor de cercetare dezvoltate prin proiectele CNFIS-FDI-D6 anterioare si imbunatatirea acestora pe baza feed-back-ului primit de la cadrele didactice.

R.6. Plata taxelor către autoritatea care acordă protecție proprietății intelectuale pentru depunerea a minim 2 cereri de brevete ale UTCB.

Catre OSIM au fost achitate taxele necesare pentru depunerea a 2 cereri de brevete a UTCB.

Skip to content