D6 – dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

Activități suport necesare dezvoltării capacității instituționale pentru cercetare a UTCB

Obiectivul general

Activitatea de cercetare permite descoperirea, elucidarea și evaluarea de noi cunoștințe, idei și tehnologii esențiale în evoluția societății. Dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru cercetare, diseminarea rezultatelor și transferul tehnologic favorizează implicarea UTCB în parteneriate.

Activități

Rezultate

Raport implementare proiect CNFIS-FDI- 2021-0145