Direcția general administrativă

Structura general administrativă a universității este condusă de către un director general administrativ și este organizată pe direcții. Direcția general administrativă se află în subordinea Rectorului și a Consiliului de Administrație.

Directorul General Administrativ în funcție este ec.drd. Calopereanu Monica
Contact: monica.calopereanu@utcb.ro

Directorul General Administrativ are ca atribuții principale:

Direcția General Administrativă își desfășoară activitatea prin intermediul următoarelor direcții: