Finanțare – Seed funding

UTCB \ Finanțare – Seed funding

Ambițiile EU-CONEXUS

Universitatea Europeană pentru Sustenabilitate Urbană Inteligentă a Zonelor de Coastă (EU‐CONEXUS) este o alianță europeană transnațională de învățământ superior și cercetare care abordează provocările globale și locale, abordând nevoile de mediu, tehnice, economice și societale ale zonelor de coastă.

EU-CONEXUS este o universitate cu drepturi depline. Oferă educație, formare, programe de studii, efectuează cercetări și legături cu actorii socio-economici pentru sprijinirea inovației. Comunitatea EU-CONEXUS reunește cercetători, profesori și studenți din diferitele instituții partenere și își propune să încurajeze colaborarea internă între ei, oferind finanțare de bază.

Obiectivele seed funding

Obiectivul general al finanțării de bază este de a îmbunătăți colaborarea dintre partenerii EU-CONEXUS în educație, cercetare și inovare pe teme SmUCS.

Prin urmare, echipele de cercetare și academice din universitățile partenere EU-CONEXUS pot solicita finanțare prin Seed Funding pentru a dezvolta proiecte interne de educație, cercetare și inovare la scară mică în colaborare în domeniul Smart Urban Coastal Sustainability (SmUCS).

Rezultatele așteptate ale proiectelor trebuie să fie tangibile: posibilitatea de a lucra împreună la un proiect mai mare, cercetare comună, participare comună la o conferință, pregătirea unei publicații comune, program comun de studii etc.

Criterii de eligibilitate

Criterii de evaluare

Propunerea va fi evaluată în funcție de 3 criterii principale:

Excelență științifică:

Impact:

Calitatea și eficiența implementării:

Criterii de finanțare

Reguli de selecție

Într-o primă etapă, Biroul de Sprijin pentru Dezvoltarea Proiectului va evalua conformitatea cererii la acest apel și eligibilitatea tehnică a acesteia. Aplicațiile vor fi anonimizate.

Într-o a doua etapă, aplicațiile anonimizate vor fi evaluate de un comitet rotativ format din 3 reprezentanți ai 3 universități partenere (membrii comisiei vor proveni din pachetul de lucru EU-CONEXUS Plus responsabil cu înființarea Biroului de sprijin pentru dezvoltarea proiectelor). Pentru acest prim apel, membrii comitetului vor veni de la Universitatea din Rostock, Universitatea de Agricultură din Atena și Universitatea Frederick. Un clasament al proiectelor va fi furnizat de către comitet și aproximativ 5 propuneri vor fi selectate pentru finanțare.

Proiectele selectate vor fi prezentate Consiliilor de Cercetare sau Academice în funcție de domeniul acoperit de proiecte.

La finalul fiecărui proiect va fi solicitat un raport.

Aplicația

Liderul de proiect trebuie să trimită formularul de cerere completat (Anexa 1) la următoarea
adresă de e-mail: projects@eu-conexus.eu

Termenul limită pentru aplicații este cel târziu 31 octombrie 2023 (vor fi efectuate două apeluri ulterioare
lansat în ianuarie 2024 și ianuarie 2025).

Pentru mai multe informații clic aici!

Skip to content