Conducerea UTCB

Conducerea operativă a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti este asigurată de Consiliul de administraţie, alcătuit din rector – în calitate de preşedinte, prorectori, decanii facultăţilor, directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor, membru al Senatului.

Plan strategic UTCB 2016-2020
Raport privind starea UTCB 2016
Raport privind starea UTCB 2017
Raport privind starea UTCB 2018

Prof. univ. dr. ing. Johan NEUNER

Președinte senat UTCB

Ec. drd. Monica Florentina CALOPEREANU

Director General Administrativ

Prof. univ. dr. ing. Cristian PAVEL

Decan F. Utilaj Tehnologic