Conducerea UTCB

UTCB \ Conducerea UTCB

Conducerea operativă a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti este asigurată de Consiliul de administraţie, alcătuit din rector – în calitate de preşedinte, prorectori, decanii facultăţilor, directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor, membru al Senatului.

Plan strategic UTCB 2024-2029
Plan strategic UTCB 2020-2024
Plan acțiune egalitate de șanse
Raport privind starea UTCB 2016
Raport privind starea UTCB 2017
Raport privind starea UTCB 2018
Raport privind starea UTCB 2019
Raport privind starea UTCB 2020
Raport privind starea UTCB 2021
Raport privind starea UTCB 2022
Raport privind starea UTCB 2023

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

Rector al Universității Tehnice de Construcții București

Prof univ. dr. ing. Alexandru ALDEA

Președinte al Senatului Universității Tehnice de Construcții București

Conf. univ. dr. ing. Viorel POPA

Prorector – didactic, asigurarea calității

Conf. univ. dr. ing. Mădălina Mirela STOIAN

Prorector – patrimoniu, politici de resurse umane si administrative

Prof. univ. dr. ing. Ilinca NĂSTASE

Prorector – cercetare științifică și relații internaționale

Ș.l. univ. dr. ing. Cezar Alexandru Vlăduț

Prorector – activităţile studentești, IT,
comunicare și imagine

Prof. univ. dr. ing. Loretta-Giulia BATALI

Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

ec Lucia IANCU

Director General Administrativ

Ș.l. univ. dr. ing. Valentina MANEA

Decan Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

Ș.l. univ. dr. ing. Nicoleta TĂNASE

Decan Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

Conf. univ. dr. ing. Alexandru DIMACHE

Decan Facultatea de Hidrotehnică

Ș. l. univ. dr. ing. Daniela ȚĂPUȘI

Decan Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Prof. univ. habil. dr. ing. Gheorghe BADEA

Decan Facultatea de Geodezie

Conf. univ. dr. ing. Adrian BURLACU

Decan Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

Ș.l. univ. dr. ing. Oana TONCIU

Decan Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotică în Construcții

Skip to content