D3 – asigurarea funcționării infrastructurilor de susținere a activităților didactice

Baze de practică în UTCB pentru domeniul construcţiilor inteligente

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general:

Dezvoltarea sustenabilă a unei infrastructuri de practică, conform planului strategic al UTCB, care să permită studenților din intreaga universitate utilizarea tehnicilor moderne, inclusiv a facilităților IT, și aplicabilitatea acestora la construcțiile inteligente. Baza de practică va facilita și organizarea, în viitor, a unor evenimente educaționale, științifice, participarea la târguri și expoziții cu rezultatele temelor finalizate.

Obiective specifice:

Activități:

Rezultate/indicatori asumaţi:

Raport implementare CNFIS-FDI-2021-0147