D3 – asigurarea funcționării infrastructurilor de susținere a activităților didactice

UTCB \ Cercetează \ Fondul de Dezvoltare Instituţională \ D3 – asigurarea funcționării infrastructurilor de susținere a activităților didactice

Rezultate proiect FDI 2023 – Actualizarea bazelor de practică ale UTCB în contextul digitalizării mediului construit 2.0 – APEX 2.0

Scopul proiectului a constat în realizarea și completarea bazelor de practică aferente tuturor facultăților din cadrul Universității Tehnice de Construcții București pornind de la necesitatea pregătirii practice a studenților masteranzi, crearea competențelor în concordanță cu implementarea celor mai noi tehnologii și concepte în domeniul construcțiilor inteligente, fără a ignora aspectele de mediu.  

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de completarea infrastructurii bazelor științifice și tehnologice realizate din grantul FDI 2022, pentru pregătirea și formarea profesională a studenților prin asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea practicii de specialitate. Plecând de la obiectivul general proiectul a vizat îndeplinirea a 8 obiective specifice: 

OS1. Dotarea Stației pilot pentru Tratarea Apei și a Laboratorului de Chimia Apei  în vederea pregătirii practice a unui număr de aproximativ 30 de studenți anual. 

OS2. Dotarea cu echipamente IT a bazei de practică FCFDP  – sală amenajată cu FDI 2022 – necesare introducerii în activitatea de practică de specialitate pentru un număr de 60 de studenți, în vederea evaluării stării tehnice la drumuri, poduri și cale ferată. 

OS3. Completarea infrastructurii FII cu elemente de monitorizare și gestionare a consumurilor energetice cu accent pe eficiența energetică și utilizarea surselor de energie regenerabilă, precum și operarea și monitorizarea funcționarii instalațiilor în clădiri, pentru desfășurarea practicii a 50 de studenți. 

OS4. Dotarea infrastructurii FG pentru a permite unui număr de 25 de studenți să acceseze, să cunoască și să analizeze datele geospațiale în cadrul practicii de specialitate. 

OS5. Dezvoltarea bazei de proiectare și aplicare practică a FIRMC in sudura si în imprimare 3D pe bază de tehnologie cu rășină, care, împreună cu baza deja existentă să poată fi utilizată de către 15 de studenți ai FIRMC. 

OS6. Lărgirea bazei de automatizare și de echipamente necesare dezvoltării proiectelor practice cu caracter interdisciplinar utilizând tehnici moderne de formare și transfer de cunoștințe pentru 15 studenți din cadrul FILS. 

OS7. Completarea Laboratorului de realitate virtuală cu tehnică de calcul pentru vizualizări de structuri 3D în cadrul practicii de specialitate pentru 110 de studenți FCCIA. 

OS8. Promovarea activităților și rezultatelor obținute în cadrul proiectului în vederea creșterii impactului educațional și științific. 

Din dorința de a armoniza solicitările mediului economic și a instituțiilor publice cu politicile naționale de dezvoltare a învățământului superior și a planului strategic al UTCB, precum și, pentru a crește competitivitatea absolvenților UTCB pe piața muncii în domeniul construcțiilor inteligente, proiectul a cuprins următoarele activități care au fost realizate în totalitate: 

A1. Dezvoltarea bazei de practică din cadrul Facultății de Hidrotehnică.  

S-a realizat completarea Stației pilot pentru Tratarea Apei existentă în Complexul de Laboratoare Colentina cu echipamente care să permită diversificarea lucrărilor care pot fi efectuate de studenți în activitatea practică și în cadrul lucrărilor de disertație, respectiv achiziționarea de echipamente de laborator și reactivi.  

De asemenea, a fost dotat și canalul de valuri cu doi traductori de nivel, cameră video, switch 8 porturi PoE și 2 monitoare PC. Obiectiv îndeplinit. 

A2. Dezvoltarea bazei de practică din cadrul Facultății Căi Ferate Drumuri și Poduri.  

S-a dotat cu componente IT  a salii amenajată din FDI 2022 și echipamente de protecție: video proiector, suport mobil, caști și veste de șantier. S-au încheiat parteneriate a cu companii din domeniul de specialitate, necesare activității de practică a studenților. Obiectiv îndeplinit. 

A3. Dezvoltarea bazei de practică din cadrul Facultății de Inginerie a Instalațiilor.  

S-au achiziționat echipamente pentru evaluarea eficienței energetice a clădirilor prin metode neinvazive și accesorii suport pentru baza de practică: dronă, cameră foto, camera foto portabilă, accesorii dronă, cabluri, card memorie SD. Tot în cadrul acestei activități s-a realizat și conținut video aferent eficienței energetice în clădiri pentru studenți. Obiectiv îndeplinit. 

A4. Dezvoltarea bazei de practică din cadrul Facultății de Geodezie.  

În cadrul acestei activități s-au achiziționat echipamente pentru procesarea, analiza și vizualizarea datelor geospațiale pentru dezvoltarea proceselor profesionale utilizând partajarea de date geospațiale și înțelegerea interoperabilității privind serviciile publice furnizate de autoritățile centrale și locale pentru cetățeni și alți stakeholder-i. Echipamentele achiziționate sunt: sistem PC Dell OptiPlex 3080 MFF, monitor PC, televizor, suport TV mobil, ecran de proiecție electric, aviziere din aluminiu, video proiector, cabluri HDMI, Hub adaptor USB Type-C. Pentru dezvoltarea unui concept de practică în echipă focusat pe Challenge Based Learning s-au încheiat două acorduri cu mediul privat. Obiectiv îndeplinit. 

A5. Creșterea capacității de proiectare didactică prin realizarea de către studenții Facultății de Inginerie Mecanică și Robotică în Construcții a prototipurilor folosind tehnologia de imprimare 3D cu rășini.  

S-a realizat completarea bazei materiale de practică dezvoltate în FDI2022 prin achiziția următoarelor echipamente: imprimantă 3D cu rășină, LCD Screen Anycubic Photon, diverse rășini, agenți de curățare, role de hârtie profesionale. 

A6. Dezvoltarea bazei de practică din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine. S-a realizat completarea și dotarea de calcul cu echipamente IT care să permită rularea de software BIM în vederea dezvoltării proiectelor practice și aprofundarea conceptului digitalizării în construcții. 

Astfel au fost achiziționate: unități calculator , memorii RAM, SD-uri, plăci video, monitoare PC, Tastaturi și Mouse-uri, boxe calculator. Obiectiv îndeplinit. 

A7. Dezvoltarea Laboratorului de realitate virtuală din cadrul Facultății de Construcții Civile Industriale și Agricole.  

S-a realizat completarea bazei de practică cu echipamente aferente domeniului de realitate virtuală pentru vizualizare de structuri 3D în vederea formării în domeniul Building Information Modelling (BIM), achiziționându-se: procesoare calculator, Sursa PC 700W, SSD 1TB, carcase PC, Plăci de Bază, memorii RAM 16 Gb, monitoare PC, kit-uri periferice. Obiectiv îndeplinit. 

A8. Crearea de conținut digital în vederea diseminării activităților și rezultatelor obținute pe platformele de social-media.  

S-a realizat promovarea în mediul on-line a bazelor de practică. Obiectiv îndeplinit. 

Rezultatele generale ale proiectului sunt: extinderea și îmbunătățirea bazelor de practică din cadrul facultăților universității, încheiere acorduri de practică, dotări pentru instruirea practică a studenților, promovarea în mediul on-line a bazelor de practică pentru creșterea vizibilității universității.

Rezultate proiect FDI 2022 – Actualizarea bazelor de practică ale UTCB în contextul digitalizării mediului construit – APEX

Obiectivul general este de a continua activitatile demarcate in cadrul CNFIS-FDI-2021-0147 si crearea de noi facilitați pentru asigurarea pregătirii și formarii profesionale a studenților care sa conducă la crearea condițiilor optime de desfășurare a activităților de formare practică a acestora.  Obiectivele specifice țin de completarea infrastructurii din cadrul FIMRC(OS1), CFDP(OS2), FII(OS3), FG(OS4), FH(OS5), FCCIA si FILS(OS6) precum si implicarea studentilor in activitati de inovare (OS7)

Activitatile propuse si gradul de indeplinire sunt prezentate mai jos:
A1.Dezvoltarea bazei de practica din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Robotica in Constructii(FIMRC) contribuie la indeplinirea OS1
A1.1.Achiziția elementelor componente ale unui transportor ce asigura legătura intre diferite zone de proces realizata din șină de deplasare si conveior cu banda
A1.2.Achizitionarea de parti componente ale unui braț robotic programabil si integrarea acestuia in sistemul existent
A1.3.Realizarea de seminarii pentru familiarizarea studenților cu procesele tehnologice complexe, conexe robotizării lucrărilor de construcții–realizat 100%
A2.Dezvoltarea bazei de practica prin amenajarea unei sali in cadrul Facultatii de Cai Ferate Drumuri si Poduri (FCFDP) si dotarea cu echipamentele, materiale si consumabile aferente tematicii de transport inteligent. contribuie la indeplinirea OS2
A2.1.Renovarea unei incinte alocate desfasurarii stagiilor de practica. Se v-a renova incaperea
A2.2.Dotarea corespunzatoare cu mobilier didactic, echipamente si dispozitive multimedia necesare diseminarii informatiilor din cadrul stagiilor de practica
A2.3.Realizarea de seminarii si prezentari cu scopul formarii a min. 2 echipe/an capabile să dezvolte proiecte practice cu caracter interdisciplinar utilizând tehnici moderne de transfer de cunoștințe
A2.4.Realizarea de conținut video aferent domeniului infrastructurii de transport (drumuri, poduri, cai ferate)
A3.Dotarea bazei de practica in cadrul Facultatii de Inginerie a Instalatiilor(FII) contribuie la indeplinirea OS3
A3.1.Achizitionarea de elemente componente si asamblarea standurilor didactice aferente stagiilor de practica
A3.2.Realizarea de continut video aferent domeniului instalatiilor pentru constructii (continut video cu punerea in opera a diferitelor tipuri de instalatii, inglobate in cladiri sau edilitare, implementarea de surse regenerabile, activitati de inspectie si/sau evidentierea defectelor etc.)
A4. Dezvoltarea bazei de practica prin amenajarea unei sali in cadrul Facultatii de Geodezie(FG).Contribuie la indeplinirea OS4
A4.1.Achizitionarea echipamentelor pentru prelucrearea masurarilor geodezice
A4.2 Achizitionarea echipamentelor necesare pentru realizarea hartilor interactive in mediul GIS profesional in proiectie Stereo1970
A4.3 Realizarea unei hârți interactive în mediu GIS profesional în sistemul de proiecție stereo1970, cu imobilele aflate în patrimoniul UTCB
A5.Dezvoltarea bazei de practica prin amenajarea unei sali in cadrul Facultatii de Hidrotehnica(FH). Contribuie la indeplinirea OS5
A5.1 Completarea dotărilor IT aferente Laboratorului de Automatizare și dezvoltare a echipamentelor low-cost de monitorizare a factorilor de mediu prin achiziția de echipamente ce permit dezvoltarea de aplicații de tip cloud
A5.2. Realizarea seminarii de instruire a studenților pentru module de dezvoltare in mediu Arduino
A6. Dotarea bazei de practica in cadrul Facultatii de Constructii Civile Industriale si Agricole(CCIA) si Facultatea de Inginerie in Limbi Straine(FILS).Contribuie la indeplinirea OS6
A6.1.Crearea unei baze materiale si informatice pentru ca studenții să dobândească aptitudini practice si tehnice în domeniul construcțiilor
A7.Planificarea unei competiții de idei sau teme care să se poată constitui ca soluții la cerințele și tendințele din domeniul construcțiilor inteligente cu scopul cresterii nivelului de impllicare a studentilor si incurajarea unei abordari transdisciplinare a problematicii contribuie la indeplinirea OS7-in curs de realizare
R1(corelat cu A1):Imbunatatirea bazei de practica in cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Robotica in Constructii
R2(corelat cu A2):Imbunatatirea bazei de practicain cadrul Facultatii de Cai Ferate Drumuri si Poduri
R3(corelat cu A3):Imbunatatirea bazei de practica in cadrul Facultatii de Inginerie a Instalatiilor
R4(corelat cu A4):Imbunatatirea bazei de practica in cadrul Facultatii de Geodezie
R5(corelat cu A5):Imbunatatirea bazei de practica in cadrul Facultatii de Hidrotehnica
R6(corelat cu A6):Imbunatatirea bazei de practica Facultatea de Constructii Civile Industriale si Agricole si Facultatea de Inginerie in Limbi Straine
R7(corelat cu A1.3):1 seminar
R8(corelat cu A2.3):1 seminar
R9(corelat cu A4.3):Harta GIS
R10(corelat cu A5.2):1 seminar programare mediu Arduino
R11(corelat cu A2-A3):Realizarea de continut video aferent sesiunilor de practica pentru posibilitatea detalierii etapelor de lucru din zona de interes specifica domeniu de inginerie
R12(corelat cu A.7):Organizarea la nivel de UTCB a unei competiții de idei și teme aplicabile construcțiilor inteligente

In anii urmatori se urmareste continuarea dotarilor si integrarea noilor tehnologii emergente (ex. inteligenta artficiala, evidentiere defecte pe baza de imagini in diferite spectre, includerea principiilor economiei circulare in domeniul constructiilor, etc) in programele de practica, pentru a asigura competitivitatea absolventilor pe piata muncii. Buget anual estimat 400000Ron

Skip to content