Studiază

Educația reprezintă esența existenței tradiționale a unei universități. În urmă cu zece ani a fost lansată implementarea procesului Bologna în România, care, printre altele, a însemnat introducerea celor trei cicluri de studii: licență, masterat și doctorat. În acest moment este stringentă necesitatea recorelării programelor de studii și a fișelor disciplinelor pentru cele trei cicluri de studii. De asemenea, trebuie asigurată corelarea programelor de studii ale UTCB cu cele din Uniunea Europeană. În plus, UTCB trebuie să-și adapteze programele de studiu în baza nevoilor actuale ale societății și cerințelor industriei de construcții. Rolul UTCB în furnizarea de servicii de educație pe tot parcursul vieții trebuie consolidat. Având în vedere aceste realități și provocări, UTCB își propune pentru perioada 2016-2020 următoarele obiective și direcții strategice:

 

Skip to content