Regulament de organizare CECAA

Prezentul regulament stabilește misiunea, obiectivele și activitățile Centrului pentru Educație Continuă, Absolvenți și Antreprenoriat (CECAA), în conformitate cu viziunea stabilită, precum și repartizarea responsabilităților, modul de raportare, evaluare și control, reglementând astfel relațiile funcționale cu organismele de conducere ale Universității Tehnice de Construcții București (UTCB).

Regulament-CECAADownload
Skip to content