Domenii de cercetare

UTCB \ Studiază \ Doctorat \ Domenii de cercetare

Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) dobândită în baza propunerii Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și a aprobării Ministerului Educației Naționale organizează studii universitare de doctorat în domeniul fundamental de ierarhizare „Științe Inginerești”. În cadrul UTCB funcționează o singură Școală Doctorală.

Studiile universitare de doctorat organizate în cadrul Școlii Doctorale a UTCB se desfășoară în următoarele ramuri de știință și domenii:

În cadrul domeniilor de doctorat, la propunerea Școlii Doctorale și cu aprobarea Senatului UTCB, sunt definite, ca organizare internă, specializări care reflectă ariile de competențe recunoscute în cercetarea științifică:

Domeniul Inginerie Civilă și Instalații

Domeniul Inginerie Mecanică

Domeniul Inginerie Geodezică

Skip to content