Centrul de educație continuă, absolvenți și antreprenoriat

UTCB \ Studiază \ Centrul de educație continuă, absolvenți și antreprenoriat

Universitatea Tehnică de Construcții București organizează la cerere diverse tipuri de cursuri de perfecționare. Cursurile postuniversitare se adresează personalului cu studii superioare din diferite domenii de activitate.

Fiecare facultate din cadrul UTCB organizează periodic cursuri tematice ce contribuie la dezvoltarea competențelor în domeniu a cursanților.

Activitățile de instruire sunt de regula de scurtă durată, ele fiind adresate atât specialiștilor cu experiență în domeniu cât și personalului aflat la începutul carierei. În funcție de solicitări, cursurile pot avea caracter teoretic și/sau practic.

Persoanele care doresc sa participe la cursurile postuniversitare pot depune o cerere la decanatul facultății organizatoare. Cursurile se desfășoară în momentul întrunirii unui număr minim de cursanți, stabilit în prealabil de organizatori.

În afara Cursurilor postuniversitare organizate de facultăți, în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează Studii Postuniversitare de Specializare în Informatică si Educație Tehnologică.

Skip to content