PN-III: Atlasul Spațiului Subteran Urban

UTCB \ Cercetează \ Programe UEFISCDI \ PN-III: Atlasul Spațiului Subteran Urban

Cea mai mare parte a producției economice pentru majoritatea țărilor este concentrată în zonele urbane. Dezvoltarea viitoare este legată de capacitatea zonelor urbane de adaptare la schimbările climatice și presiunile sociale și economice, iar rezilienta climatică urbană reprezintă un aspect critic. Nu există o rețetă magică care să abordeze managementului și planificarea mediului subteran in zone urbane, toți actorii, specialiștii și cercetătorii implicați sunt, în multe cazuri, limitați de propria experiență și cunoștințe și tind să exagereze și să sublinieze anumite aspecte (potențialul geotermic, infrastructura de apa si apa uzata, interacțiunea dintre infrastructura si apa subterana, poluarea apei și a solului, zonarea geotehnică etc.).

Aspectul inovator al acestui nou atlas provine de la faptul că va crea o mai bună înțelegere a problemelor de inginerie și de planificare din oraș. Va fi o punte de legătură între factorii de decizie și specialiști, deoarece va folosi instrumentele web de cartografiere și vizualizare 3D. Proiectul HORUS își propune să aibă un impact asupra comunității științifice, a comunității tehnice și de specialitate și asupra actorilor locali și a publicului larg. Pentru validarea noii metode de cartografiere au fost alese 3 studii de caz în orașele: București, Brașov și Rm. Valcea.

Obiectivul proiectului HORUS este reprezentat de dezvoltarea unei metode holistice de cartografiere a spațiul subteran urban pentru cresterea rezilientei climatice. Atingerea acestui obiectiv este tradusă prin Atlasul Spatiului Subteran Urban.

Toate obiectivele, activitățile, rezultatele și etapele secundare vor contribui pas cu pas la realizarea obiectivului principal al proiectului. Pe lângă obiectivul principal, o serie de obiective secundare fac parte din propunerea HORUS. Aceste obiective secundare pot fi rezumate după cum urmează: [SO1] Dezvoltarea unei baze de date urbane integrate; [SO2] Identificarea lacunelor dintre factorii de decizie, urbaniști, ingineri și oameni de știință în ceea ce privește planificarea spațiului urban subteran; [SO3] Creșterea know-how-ului spațiului subteran pentru 3 orașe importante din România; [SO4] Dezvoltarea un atlas suburban interactiv  web pentru a se adresa comunității locale, oamenilor de știință, planificatorilor urbani și inginerilor; [SO5] Creșterea vizibilității liderului de proiect prin publicatii și participarea la conferințe în domeniul științei spațiului urban subteran.

Pentru mai multe detalii accesați site-ul proiectului: https://underground-urban-atlas.eu/

Skip to content