EU-CONEXUS

Proiectul este administrat de un consorțiu academic format din șase universități europene, printre care se numără Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea La Rochelle (LRUniv), Franța, Universitatea de Agricultură din Atena (AUA), Grecia, Universitatea din Klaipeda (KU), Lituania, Universitatea Catolică din Valencia (UCV), Spania și Universitatea din Zadar (UNIZD), Croația.

Proiectul se derulează timp de trei ani, iar la finalul acestuia Universitatea Europeană pentru Dezvoltare Durabilă Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă (EU-CONEXUS 2) va fi pregătit, alături de partenerii săi din Franţa, Grecia, Spania, Lituania şi Croaţia un program de Universitate Europeană integrat, multidisciplinar, multilingvistic şi innvator, cu abordare bazată pe provocări, concentrată pe dezvoltarea digitală, urbană, durabilă a zonelor de coastă, implicând părţi interesate regionale economice şi sociale, utilizând metode de predare şi învăţare inovatoare şi bazate pe TIC (tehnologii informaţionale şi de comunicare).

Alegerea zonelor de coastă este o consecinţă logică a specializării tematice şi a dezvoltării instituţionale a consorţiului format din cele 6 universităţi menţionate mai sus, care se concentrează în obiective-cheie precum personalizarea programelor de studii prin intermediul unei curricule noi şi flexibile, prin promovarea abordărilor multi şi trans-disciplinare, prin utilizarea metodelor noi şi inovatoare de predare şi învăţare bazate pe TIC, prin includerea experienţelor practice şi profesionale.

Proiectul EU-CONEXUS – Universitatea Europeană pentru Dezvoltare Durabilă Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă este finanțat prin Programul EU pentru educație, formare, tineret și sport Erasmus+, acțiunea KA2, Cooperare pentru inovare și schimburi de bune practici, proiecte de parteneriat strategic, anunțul pilot de proiecte: EAC-A03-2018.

Știri despre EU-CONEXUS: