Centre de cercetare

UTCB \ EU-CONEXUS \ Cercetare \ Centre de cercetare

Universitatea La Rochelle

Laboratoare în parteneriat cu Instituții Private:

Laboratoare Internaționale

Universitatea de Agricultură din Atena

Cercetare în producerea, protecția mediului acvatic și bunăstarea speciilor de fermă

Cercetarea toxicologiei in vitro
Evaluarea toxicității pesticidelor și micotoxinelor
Ιdentificarea compușilor bioactivi naturali cu potențial farmacologic

Biologia sistemelor de microorganisme marine
Dezvoltarea produselor cu valoare adăugată ridicată din organisme marine, incluzând microalgele și bacteriofagii marini

Universitatea Catolică din Valencia „San Vicente Mártir”

Biologie Marină și Biotehnologie Marină
Geomorfologie Costieră și de Mediu
Resurse Acvatice
Oceanografie Marină Chimică și Costieră
Geologie Marină și Oceanografie Fizică

Științe Sociale
Științe ale Dreptului
Științe Politice
Economie și Întreprinderi
Științele Educației, Psihologie Experimentală/Socială/de Bază, Filozofie
Antropologie Socială și Culturală, Istorie
Bibliometrie, Filologie, Literatură, Lingvistică
Arte Vizuale și Scenice,
Etică, Bio-drept, Bioetică

Universitatea Tehnică de Construcții București

Monitorizarea seismică și analiza riscurilor seismice; Răspunsul seismic al solului;
Analiza riscului seismic și a rezilienței; Evaluarea siguranței clădirilor în caz de pericol natural (cutremur, vânt, zăpadă).

Resurse subterane de apă – studii cu privire la apa subterană în mediul urban

Aplicarea Sistemelor Globale de Navigație prin Satelit (GNSS) în studiile mișcărilor scoarței (geodinamică)
Monitorizarea schimbărilor geomorfologice și climatice, extinderea poluării
Dezvoltarea hărților de risc pentru dezastre naturale sau provocate de om

Universitatea din Zadar

Producția de acvacultură
Durabilitatea mediului și a economiei
Întreținerea tehnică
Capacitatea de adaptare la schimbările din natură, economice și societale
Acvacultură multi-trofică integrată (IMTA)

Universitatea din Klaipeda

Cercetarea Serviciului de Sănătate, Balneologie și Tehnologie Albastră, asistență socială inovatoare
Impactul mediului costier asupra sănătății umane și a bunăstării: aspecte ale recreerii și turismului

Aplicarea metodelor de reabilitare pentru a îmbunătăți calitatea vieții
Ecologia și Biogeochimia acvatică
Resurse acvatice, Pescuit și Acvacultură
Investigații Marine și Costiere

Transport ecologic și evaluare de mediu

Inginerie Mecanică și Materială
Construcții navale și portuare

Peisaje preistorice și istorice culturale și sociale  din Regiunea Baltică de Est 
Schimbări sociale și culturale în Regiunea Baltică de Est în Perioada Medievală și Modernă 

 
Skip to content