Centre de cercetare

UTCB \ EU-CONEXUS \ Cercetare \ Centre de cercetare

Institutul de Științe ale Vieții și Biotehnologie

Promovarea și coordonarea activităților comune de cercetare fundamentală și aplicată în științele vieții, sănătății și agriculturii, inclusiv acvacultura, biotehnologia, tehnologia celulară, științele veterinare, științele marine, medicina, biologia moleculară și terapia genică, cercetarea biomedicală și clinică, științele nutriției, farmacia, chimia etc.

Institutul de Științe ale Mediului și Biodiversitate

ESBI își propune să contribuie la provocările tranziției ecologice, și anume adaptarea la schimbările globale (climatice, de mediu sau antropice) în ceea ce privește riscurile, dar și oportunitățile datorită unei mai bune cunoașteri a serviciilor ecosistemice. Principalul său obiectiv de cercetare va fi analiza interacțiunilor dintre om, societate și mediu în zonele de coastă, în ceea ce privește calitatea vieții, fluxurile migratorii, dar și experiențele, utilizările și practicile teritoriului de coastă până la chestiuni de guvernare, politică publică și planificare teritorială.

Institutul de Inginerie de Coastă

Ambiția ICE este de a îmbunătăți eficiența energetică și de mediu, inclusiv utilizatorul, structura și dimensiunile rezilienței și durabilității la scară multi-scară: Materiale / Clădire / District / Oraș, ca răspuns la orientarea LUDI: L: Medii agresive, U: Construit, D: Materiale, I: Digital în turnare, modelare și materiale.

Institutul va lucra la îmbunătățirea calității mediilor interioare: calitatea aerului interior, confortul termic, acustic, luminos; optimizarea planificării urbane (planificarea urbană în afara arhitecturii, limitarea ATI, păstrarea calității aerului exterior, revegetația), și durabilitatea materialelor și a structurilor și eficiența ecologică a clădirii: îmbunătățirea duratei de viață, dezvoltarea materialelor ecologice, luminarea structurilor, îmbunătățirea performanței acestora (în special a energiei), limitarea riscurilor (de transport, în medii ostile).

Institutul de Științe Sociale, Culturale și Umane

Acest institut va face parte dintr-o abordare a științelor umane și sociale și, prin urmare, a unei abordări inteligente durabile a zonei de coastă urbane, concentrându-se asupra locului omului și al societății în zonele de coastă. Se va concentra mai specific asupra modalităților de locuire a coastei și de desfășurare a diferitelor activități (de exemplu, turism), timpul îndelungat care caracterizează abordarea istorică a acestor locuri particulare, numeroasele mize culturale care rezultă, aspectele internaționale și multiculturale ale acestor spații de tranziție, problemele guvernanței teritoriale și normele și regulile care reglementează zonele de coastă create de om.

Mai multe informații aici.

Skip to content