Burse

Regulament și informații generale

Regulamentul este în acord cu prevederile Cartei și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Universității Tehnice de Construcții București, precum și cu legislația națională.

Ordinul Ministrului Educației privind Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat,
învățământ cu frecvență, poate fi consultat aici.

Regulament burse 2023 – 2024 – valabil din data de 9 februarie 2024

Cuantum burselor pentru semestrul II anul universitar 2023-2024:

NU UITAȚI să furnizați contul bancar completând acest chestionar: https://forms.office.com/r/vLFSL8bHu8 pentru orice tip de bursă ați aplicat. Dacă l-ați mai completat și nu v-ați schimbat contul, nu este necesar să îl recompletați.

Anexele în format editabil pot fi descărcate de aici.

Burse de performanță

Tipurile de burse de performanță

Pentru bursele de performanță 1 și 5 aprobarea cererilor se dezbate în Consiliul de Administrație la inițiativa decanatelor facultăților. Studenții care au participate la astfel de activități aduc la cunoștință decanatelor prin email trimis oficial de pe adresa instituțională.
Românii de pretutindeni se încadrează pentru bursele de performanță.
Bursele de performanță 4 se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor pentru fiecare facultate, an, program de studiu și dacă există serie, până la lichidarea fondului de burse. Fondul de burse primit de universitate este în funcție de numărul de studenți înmatriculați la învățământul de zi cu frecvență fără taxă de studii. Din fondul de burse primit de la minister se scad granturile doctorale, bursele pentru studenții străini și bursele Erasmus, iar apoi este împărțit pentru fiecare facultate în parte în funcție de studenții înmatriculați la învățământul de zi cu frecvență fără taxă de studii. Din fondul împărțit pentru fiecare facultate în parte se scad bursele sociale, bursele speciale și cele de performanță 1,2,3 și 5 și fondul rămas se distribuie pentru bursele de performanță 4.

Bursele sociale

[Actualizare 02.02.2024 semestrul II anul universitar 2023-2024]

Se iau în calcul veniturile nete cu caracter permanent obținute în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii. Pentru lunile februarie – septembrie 2023, salariul minim net pe economie a fost de 1898 lei, iar pentru lunile octombrie 2023 – ianuarie 2024, salariul minim net pe economie a fost de 2079 lei. Media veniturilor pe membru de familie pe cele 12 luni trebuie să fie cel mult egală cu 1958,33lei. În funcție de această valoare se acordă bursele sociale, iar pentru cele de ajutor ocazional este de 50% din valoarea menționată, respectiv 979,17 lei.

Declarațiile se semnează olograf și, în caz de suspiciune, se pot cere clarificări suplimentare conform regulamentului.

Documentele pentru acordarea burselor sociale se depun la Serviciul Social până la data de 23 februarie 2024, de luni până vineri, in intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită pentru depunerea documentelor pentru bursele sociale este 23 februarie 2024, ora 14.00.

ATENTIE!!!
NU DEPUN documentele pentru bursele sociale studentii care au beneficiat de bursa sociala pe semestrul I 2023-2024!!!

[Informații semestrul I anul universitar 2023-2024]

Documentele pe care trebuie să le depuneți la Serviciul Social:

Cererile sunt verificate în aplicația ANAF, PatrimVan pusă la dispoziție pentru universități.
Dacă există neconcordanțe între cerere și datele din aplicația ANAF, bursa se anulează, existând și alte repercusiuni legale.
Se iau în calcul veniturile nete cu caracter permanent obținute în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii. Pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2022, salariul minim net pe economie a fost de 1524 lei iar pentru lunile ianuarie – septembrie 2023, salariul minim net pe economie a fost de 1898 lei. Media veniturilor pe membru de familie pe cele 12 luni trebuie să fie cel mult egală cu 1804,5 lei. În funcție de această valoare se acordă bursele sociale, iar pentru cele de ajutor ocazional este de 50% din valoarea menționată, respectiv 902,25 lei.
Declarațiile se semnează olograf și, în caz de suspiciune, se pot cere clarificări suplimentare conform regulamentului.
Termenul limită pentru depunerea documentelor pentru bursele sociale este 7 noiembrie ora 12.00.
Cuantumul bursei sociale conform ordinului de ministru este 900 de lei.

Burse speciale

Se acordă conform regulamentului de burse la propunerea decanatelor și aprobarea în Consiliul de Administrație.

Secțiune de întrebări și răspunsuri

Dacă părinții sunt divorțați dar sunt în continuare trecuți pe același domiciliu mai este nevoie de copie dupa hotărârea judecătorească?

R: Da, sunt familii diferite.

Trebuie să completez informațiile despre venituri pentru bursa socială medicală?

R: Da, dacă studentul se încadrează și pentru bursa de ajutor social ocazional. Dacă nu se încadrează pentru bursa de ajutor social ocazional se completează Anexele 5 si 6 și se atașează copia actului de identitate și certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul.

Vânzarea unui imobil se ia în calcul ca venit?

R: Se trece ca venit deoarece este impozabil și apare la ANAF.

Un părinte lucrează în armată și are veniturile secretizate, trebuie să aduc documente suplimentare?

R: deoarece veniturile nu apar la ANAF se anexează adeverința de venit de la Unitatea Militară de care aparține.

Ce documente justificative trebuie să adaug la dosar conform anexei 5?

R: Se anexează documente justificative, doar dacă studentul se încadrează în categoriile menționate mai sus, care trebuie să justifice suplimentare veniturile sau lipsa acestora.

Dacă frații sunt minori, trebuie completate veniturile în Anexa 5 și semnată declarația?

R: Se trece media alocației pentru cele 12 luni și se atașează copie dupa certificat de naștere sau carte de identitate, iar daca au obținut și salarii sau alte venituri impozabile se trec și acestea. Minorii nu completează declarația de la Anexa 7!

Dacă unul sau ambii părinții are/au pensie, trebuie declarate veniturile dacă nu apar la ANAF?

R: Da, trebuie declarate.

Dacă sunt student amânat pot depune cerere pentru bursa socială?

R: Nu, doar studenții promovați în an curent

Trebuie trecute în Anexa 5 veniturile sub formă de bonuri de masă sau vouchere de vacanță?

R: Da.

Dacă părinții mei au venituri diferite de cele din adeverința de la ANAF ce pot face?

Trebuie atașate adeverințele de salariu ale părinților pentru cele 12 luni sau dacă sunt diferențe majore verificați direct la ANAF.

Skip to content