Cazare

Campusul Universității Tehnice de Construcții București are în componență: 4 cămine studențești, un restaurant universitar și o sală de sport multifuncțională. În imediata vecinătate a Campusului există trei parcuri de recreere: Parcul Lacul Tei, dotat cu cel mai modern ansamblu de distracții și agrement din București, Parcul Plumbuita, cu o veche tradiție culturală și sportivă și Parcul Circului, o cochetă oază de liniște și relaxare în centrul Capitalei. Campusul studențesc al UTCB dispune de cămine modernizate (2500 de locuri), dotate cu servicii de internet gratuite. Studenții pot lua masa, cu costuri rezonabile, la restaurantul universitar. Suma costurilor de cazare și masă este mai mică decât valoarea minimă a burselor acordate de Universitate studenților. În sala de sport se pot practica diferite sporturi, fitness, aerobic și dans.

Înainte de cazarea în cămine verifică:

Regulament privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești din Universitatea Tehnică de Construcții București:

Consultă regulamentul

La version française

Cazare în căminele UTCB anul universitar 2022-2023

[Actualizare 26.09.2022]

Din 26 septembrie începe runda a doua de cazări începând cu ora 12.00 la Serviciul Social.

Ordinea de cazare este cea specificată în regulament. Cazarea continuă de marți 27 septembrie până vineri 30 septembrie în intervalul orar 09.00 – 14.00 la Serviciul Social.

[Actualizare 19.09.2022]

Listele finale de cazare le puteți consulta aici: Consultă listele

Există modificări deoarece au fost raportate informații eronate de la secretariatele facultăților, respectiv studenți amânați raportați la promovați și alte astfel de erori.

Cazarea începe mâine 20.09.2022 între orele 09.00 și 15.00 la cămine. Studenții trebuie să meargă pentru preluarea

Program preluare camere de cămin:

20 – 25 septembrie 09.00 – 14.00

20 septembrie începând cu ora 09.00 se poate efectua preluarea camerelor de cămin. Camerele se preiau de la căminul unde ați fost repartizați.

Vizitatorii pot intra în cămin doar după ce studentul și-a preluat camera pentru ca paza de la cămin să poată trece în caietul de vizitatori camera unde merge acesta și vor trebui să respecte programul de vizită 08.00 – 15.00. Este interzisă rămânerea peste noapte în cămin a vizitatorilor.

Studenții care nu au completat chestionarul până la data limită 15 septembrie 2022 ora 14.00, au la dispoziție un alt chestionar (disponibil din 17 septembrie aici https://forms.office.com/r/juaKtWQ2vK ) care va fi luat în considerare după data de 26 septembrie pentru numărul de locuri rămase disponibile).

Studenții care au completat chestionarul și nu se prezintă la preluarea camerei de cămin până la data de 25 septembrie sau nu au făcut o rezervare a locului de cazare, își pierd locul repartizat și dreptul de cazare pentru anul universitar 2022 – 2023. Cei care doresc să renunțe la cererea de cazare o pot face printr-un email la serviciulsocial@utcb.ro în care să furnizeze faptul că dorește acest lucru, numele, prenumele și CNP-ul.

Rezervarea locului de cazare se face printr-un email la serviciulsocial@utcb.ro prin care se specifică data la care se va prelua camera de cămin și de asemenea se efectuează plata tarifului de cazare pentru prima lună în perioada de cazări (după data 17 septembrie ora 20.00).

Plata căminului se face anticipat pentru fiecare lună. Studenții care nu plătesc taxa de cămin și există întârziere mai mare de o lună se pierde locul de cazare. Studenții doresc să renunțe la locul de cazare plătesc integral pentru luna în care doresc să renunțe la cazare. Dacă un student rămâne singur în cameră, acesta trebuie să facă cerere scrisă la serviciul social pentru a putea identificare un coleg de cameră. Pentru perioada în care nu se identifică un coleg de cameră, studentul care a rămas singur plătește integral camera de cămin.

[Actualizare 17.09.2022]

Listele de repartizare studenți în căminele UTCB. Numărul camerei se află la cazare. Consultă listele

Chestionarul de cazare pentru cei care nu au fost repartizați sau nu au completat chestionarul trecut: https://forms.office.com/r/juaKtWQ2vK

Probleme cazare? Le poți raporta aici: https://forms.office.com/r/Wt4acHG5yX

[Actualizare 14.09.2022]

Chestionarul de cazare rămâne disponibil până mâine 15 septembrie ora 14.00. Următorul chestionar pentru studenții care nu au completat sau care se află în situații de depășire a școlarității o să fie disponibil după data de 17 septembrie când apar listele provizorii de cazare.

Tarifele de cazare pe camera, nesubvenționate, pentru căminele UTCB aprobate în Consiliul de Administrație și care merg ca propunere în Senatul UTCB sunt:

La cazare se achită jumătate din tariful de cazare pe cameră nesubvenționat, la nivelul tarifelor aprobate de Senatul UTCB, urmând ca în lunile următoarele să se regularizeze tariful în funcție de surplusul plătit la început, dacă acesta există, cu mențiunea că și pentru zilele suplimentare de cazare din luna septembrie (perioada cuprinsa intre data cazării și 01 octombrie 2022), se vor aplica tarifele subvenționate aprobate/valabile începând cu luna octombrie, conform Hotărârii Senatului UTCB.

Tarifele de cazare care se achita în prima lună:

Plata tarifului de cazare corespunzătoare primei luni este în valoare de jumătate din tariful de cazare pe cameră nesubvenționat și se plătește după data de 17 septembrie, ora 20.00, după afișarea repartizărilor pe cămine.

Studenții care beneficiază de subvenția de cămin:

Propunerea de subvenție pentru studenți (subvenția cu coeficientul 1) votată Consiliul de administrație este de 175 lei (cu 15 lei mai mult decât în anul universitar precedent), aceasta fiind trimisă spre votul Senatului UTCB. Dacă mărirea subvenției la nivelul universității se păstrează și în anul fiscal următor (începând din ianuarie 2023) este posibil ca subvenția să crească la 190 lei. Deoarece cheltuielile cu utilitățile au crescut foarte mult și diferența între tarifele de cazare propuse acum și cele valabile din anul universitar trecut a fost destul de mare, au creat un deficit bugetar la cămine nu se permite acum mărirea subvenția peste valoare propusă mai sus. Pentru a clarifica ultima frază, subvenția la cămine a fost mai mică în prima parte a anului (ianuarie-iulie), dar și tarifele de cazare au fost mai mici, ca cele propuse pentru acest an.

Cum se calculează tariful de cazare?

Tariful pe cameră se împarte la numărul de locatari, iar din valoarea care corespunde fiecăruia se scade subvenția dacă aceasta există (vezi categoriile de subvenție mai sus).

Studenții care beneficiază de subvenție cu coeficient 2 se înțelege că au căminul gratuit dacă sunt cazați în căminul 3 sau 4 în camere normate cu 3 persoane, respectiv dacă tariful de cazare este 900 lei și sunt cazați 3 studenți în cameră beneficiază de o subvenție de 300 lei. Dacă din aceste categorii de studenți sunt cazați în camere în care locuiesc doar cu încă o persoană (doi studenți în cameră) plătesc diferența de taxă, respectiv 450 lei – 300 lei subvenția, total 150 lei. De asemenea dacă studenții aleg să stea în cămine în care tariful pe cameră este mai mare de 900 lei, respectiv 1200 lei, aceștia plătesc diferența de tarif:

Studenții care beneficiază de subvenție cu coeficient 2 la tarifului de cazare trebuie să aducă documentele doveditoare, la cazare, după cum urmează:

Tarifele de cazare care se achita în prima lună, de către categoriile de studenții menționate mai sus:

În final, vă rog să aveți în vedere că în cămin se conviețuiește într-o comunitate unde preferințele sunt foarte diferite, iar excesele nu sunt tolerate de majoritate. Dezinsecția și deratizarea în cămine nu este o alegere pe care o puteți face, aceasta este obligatorie. Primirea și predarea camerelor trebuie să se facă cel puțin în aceleași condiții.

Plata taxelor de cămin se recomandă să se facă online prin accesarea acestui link: https://utcb.ro/descopera/pagina-studentilor/taxe/tarife-de-cazare/

Chestionar cazare

Pentru cazare în timpul anului universitar 2022 – 2023 trebuie să completezi acest chestionar: https://forms.office.com/r/KXjWw0cbhv

Ai probleme sau întrebări?

Poți să contactezi zilnic de luni până vineri între ora 10.00 și 14.00 Serviciul Social la numărul de telefon: 0771.646.652

Căminul C3 și C4

Căminul C3 are 185 de camere și o capacitate de aproximativ 370 -550 locuri de cazare.
Căminul C4 are 185 de camere și o capacitate de aproximativ 370 – 550 locuri de cazare.
Grupurile sanitare sunt comune pentru fiecare modul, care este format din 2 camere.

Căminul C5

Căminul C5 are 54 de camere și o capacitate de aproximativ 100 – 150 locuri de cazare.
Grupurile sanitare sunt individuale, aflându-se în fiecare cameră.

Căminul C7

Căminul C7 are 185 de camere și o capacitate de aproximativ 370 – 550 locuri de cazare. Camere sunt de tip garsonieră având balcon, baie și bucătărie proprie.