Personal didactic

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

Rector al Universității Tehnice de Construcții București

Prof univ. dr. ing. Alexandru ALDEA

Președinte al Senatului Universității Tehnice de Construcții București

Conf. univ. dr. ing. Mădălina Mirela STOIAN

Prorector – patrimoniu, politici de resurse umane si administrative

Ș. l. univ. dr. ing. Eugen LOZINCĂ

Director al Departamentului de Construcții de Beton Armat

Conf. univ. dr. ing. Florin BĂLTĂREȚU

Prorector – cercetare ştiinţifică și relații internaționale

Ș.l. univ. dr. ing. Cezar Alexandru Vlăduț

Prorector – activităţile studentești, IT,
comunicare și imagine

Prof. univ. dr. ing. Loretta-Giulia BATALI

Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

Conf. univ. dr. ing. Mihail IANCOVICI

Decan al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole

Ș.l. univ. dr. ing. Nicoleta TĂNASE

Decan Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

Conf. univ. dr. ing. Alexandru DIMACHE

Decan Facultatea de Hidrotehnică

Prof. univ. dr. ing. Ilinca NĂSTASE

Director Școala Doctorlă

Ș. l. univ. dr. ing. Daniela ȚĂPUȘI

Decan Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA

Decan Facultatea de Geodezie

Conf. univ. dr. ing. Adrian BURLACU

Decan Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

Prof. univ. dr. ing. Virgil FLORESCU

Decan Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotică în Construcții

Prof. univ. dr. ing. Tudor BUGNARIU

Director departament de relații internaționale

Prof. univ. dr. ing. Carmen RĂCĂNEL

Director departament
Membru senat UTCB

 
Skip to content