Huburi studențești de cercetare

UTCB \ Huburi studențești de cercetare

Huburile studențești de cercetare – Student Research Hub (SRH) este un program de formare de două luni conceput pentru a încuraja colaborarea între:

Echipele SRH lucrează împreună la sarcini specifice de cercetare într-un cadru dinamic (fizic, la distanță și/sau mixt). Mai precis, dacă SRH este furnizat de universitatea gazdă a studenților, se așteaptă participarea la fața locului, iar în alte cazuri participarea va fi la distanță.

Obiectivul principal al colaborării este fie de a contribui la proiectele de cercetare în curs de desfășurare, fie de a explora noi idei de cercetare. În general, participanții beneficiază de formare în diferite aspecte ale cercetării printr-o procedură de soluționare a problemelor.

Această formare este deosebit de benefică pentru cei care realizează atât tezele lor de licență, cât și cele de masterat.

Sub îndrumarea mentorilor și liderilor, participanții dobândesc expertiză în instrumente avansate, tehnologii digitale și verzi și metode de cercetare calitative și cantitative.

În plus, programul pune accentul pe dezvoltarea abilităților cognitive, non-cognitive și specifice locului de muncă pentru a pregăti studenții pentru o tranziție reușită pe piața muncii.

Pentru mai multe informații accesați site-ul.

Skip to content