Control intern managerial

UTCB \ Descoperă-ne \ Control intern managerial

Codul de conduită stabilește principii și reguli morale și profesionale la care aderă tot personalul contractual, precum și salariații detașați în cadrul UTCB.

Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru angajații U.T.C.B., încadrați conform prevederilor Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Scopul codului de conduită al angajaților U.T.C.B. este acela de a susține și de a dezvolta un mediu de cooperare, respect reciproc, colegialitate, corectitudine, încredere, pentru sporirea calității activităților personalului din cadrul U.T.C.B.

Cod-de-conduită-UTCBDownload
Registrul riscurilor 2024Download
Program dezvoltare SCIM 2024Download
Skip to content