EU-CONEXUS Research for Society

UTCB \ EU-CONEXUS \ Cercetare \ EU-CONEXUS Research for Society

În luna martie a acestui an, cele 6 universităţi partenere din cadrul Alianţiei EU-CONEXUS, printre care şi Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, au început implementarea proiectului „EU-CONEXUS Research for Society (RFS)” finanţat de programul de cercetare şi inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene în temeiul acordului de subvenţionare nr. 101017436.

Proiectul vizează crearea unei noi abordări a cercetării interdisciplinare într-un mediu de cercetare transnaţional care vizează iniţiative europene şi globale de dezvoltare durabilă „Proiectul se bazează pe colectivele noastre de cercetători, gata să colaboreze şi să-şi împărtăşească expertiza şi experienţa şi este deschis către parteneriate calitative noi, participative şi inovatoare”, notează Rasa Viederyte, manager de proiect RFS.

EU-CONEXUS RFS urmăreşte transformarea instituţională a tuturor universităţilor partenere, pentru a crea condiţii favorabile pentru dezvoltarea unei zone de cercetare şi inovare multidisciplinare, cu provocări şi competitivitate la nivel internaţional, bazată pe un campus transnaţional interuniversitar.

Potrivit Isabellei Baer-Eiselt, director executiv al EU-CONEXUS, „Proiectul va lucra la nivel structural pentru îmbunătăţirea şi modernizarea condiţiilor de desfăşurare a cercetării. Acesta va consolida în mod semnificativ amplitudinea dezvoltării instituţionale a Universităţii Europene EU-CONEXUS şi va permite furnizarea unui serviciu universitar deplin prin acoperirea educaţiei, cercetării şi inovării în condiţii egale”.

În cadrul proiectului vor fi analizate diferite medii naţionale juridice şi instituţionale pentru desfăşurarea cercetării, va ajuta la identificarea barierelor în elaborarea strategiilor şi programelor europene comune de cercetare şi va facilita colaborarea în acest sens.

În cadrul evenimentului virtual de lansare a proiectului din 2 martie 2021, care poate fi vizualizat aici, https://www.youtube.com/watch?v=q6ROcOSJDlA&t=2363s, comunitatea cercetătorilor s-a reunit pentru a discuta despre impactul proiectului, despre aşteptările participanţilor şi ale Comisiei Europene cu privire la implementarea proiectului.

În timpul evenimentului, atenţia s-a concentrat pe diferite subiecte: cum să corelăm mai bine ştiinţa cu inovaţia, cum dezvoltăm un management al resurselor umane responsabile social, infrastructuri şi resurse comune de cercetare, un sistem de open science şi cum implicăm societatea civilă în cercetare. Doru-Leonard Irimie şi Isabelle de Meeus d’Argenteuil, ofiţeri de proiect la Agenţia Executivă pentru Cercetare, şi-au exprimat aşteptările pozitive cu privire la impactul acestui proiect.

În discursul său, preşedintele consiliului de conducere EU-CONEXUS, Jean-Marc Ogier, a subliniat importanţa strategică a acestui sprijin suplimentar la iniţiativa Universităţii Europene referitoare la dezvoltarea potenţialului său de cercetare.

Partener principal al proiectului: Universitatea La Rochelle, Franţa

Parteneri ai proiectului:
Universitatea de Agricultură din Atena, Grecia
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, România
Universitatea Klaipeda, Lituania
Universitatea Catolică din Valencia, Spania
Universitatea din Zadar, Croaţia
Parteneri asociaţi ai Universităţii Europene:
Institutul de Tehnologie, Irlanda
Universitatea din Rostock, Germania
Universitatea Frederick, Cipru
www.eu-conexus.eu

Partener media: AGERPRES

This image has an empty alt attribute; its file name is default_big-300x103.png
 
Skip to content