Programe de studiu

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

Facultatea de Hidrotehnică

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

Facultatea de Geodezie

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Facultatea de Utilaj Tehnologic

*(AFPS) – Autorizare de funcționare provizorie a specializării
*(TCL) – Test de competențe lingvistice