Master

Studiile universitare de masterat sunt a doua treaptă a studiilor universitare, și care asigura aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Programele de studii universitare de master corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 și 120 și se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC și din Cadrul National al Calificărilor.

Programele de studii universitare de master se finalizează prin susținerea lucrării de disertație.

Metodologia de admitere pentru studiile universitare de master

Metodologia se referă la cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de master la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).

Consultă metodologia de amitere

Skip to content