Free movers

Studenţii înmatriculaţi la instituţii cu care Universitatea Tehnică de Contrucții București nu a semnat un acord de cooperare, pot candida pentru o mobilitate de studii sau practică de tip free mover la UTCB după cum urmează:

Studenţii acceptaţi vor transmite dovada încheierii unor asigurări de sănătate, accident, răspundere civilă şi – dacă este cazul – dovada obţinerii vizei de studii pentru România. Studenţii free mover pot beneficia contra cost de cazare în căminele UTCB, cu condiţia transmiterii în timp util a formularului de cerere a cazării.

Skip to content