Platforma Open Air

UTCB \ Platforma Open Air

Universitatea Europeană pentru Durabilitatea Urbană Inteligentă a Zonelor de Coastă – EU-CONEXUS promovează valorile europene comune și o identitate europeană consolidată prin reunirea unei noi generații de europeni, care pot coopera și lucra în diferite culturi europene, în diferite limbi și la nivel transfrontalier, sectorial și academic. EU-CONEXUS se angajează să creeze un nou cadru instituțional pentru învățământul superior din Europa, care să permită un mod cu adevărat european de a studia și de a desfășura activități de cercetare prin aliniere instituțională și mobilitate neîntreruptă pentru toți.

Cadrul tematic „Smart Urban Coastal Sustainability” (SMUCS) înseamnă pentru EU-CONEXUS să își concentreze activitățile de cercetare și inovare, educație și schimb de cunoștințe asupra provocărilor societale legate de o anumită locație geografică – regiunile urbane și semiurbanizate de coastă (râuri și oceane). SMUCS nu este un cadru tematic bazat pe subiect, ci un domeniu de educație și cercetare bazat pe provocări.

Pentru mai multe informații aici!

Skip to content