D7 – Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră;

Rezultate FDI 2023

Raport implementare CNFIS-FDI-2022-0609