Clădim educație

Universitatea Tehnică de Construcții București, pentru o recunoaștere globală

Vreau să devin student

Anunțuri/Evenimente

Admitere 2018

Energia nucleară – orientări în realitate

Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale

Sesiune științifică studențească de comunicări “Managementul proiectelor în construcții”

CWE 2018 International Symposium on Computational Wind Engineering

16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE)

Vezi mai multe
Legături importante