Politica de confidențialitate

UTCB \ Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) și în baza legislației în vigoare în Romania, prezenta Politica de Confidențialitate vizează persoanele vizate de prelucrările de date efectuate de UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor dumneavoastră personale în calitate de persoana vizată atunci când utilizați serviciile noastre. În acest sens, prin prezenta politica stabilim atât modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveți ca și persoana vizata dar și modul în care acestea vor fi protejate. Orice modificări efectuate în cadrul prezentei Politici de Confidențialitate pot fi găsite daca vizitați website-ul nostru: utcb.ro.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI se aliniază prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) si prin prezenta Politica de Confidențialitate vom puncta câteva aspecte importante.

1. Scopul utilizării datelor cu caracter personal în calitate de persoana vizata

Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoana vizată vă exprimați acordul expres si neechivoc cu privire la utilizarea de către UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI a datelor colectate în următoarele scopuri:

Datele dumneavoastră colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi păstrate doar atât timp cat este necesar și legal, pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate și atât timp cat impune legea, ulterior urmând ca datele personale sa fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care exista o dispoziție legala imperativă pentru a le păstra.

2. Drepturile Dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisa, semnată si datată, transmisă la sediul nostru sau la adresa de email: secretariat@utcb.ro.

În plus, începând cu 25 mai 2018, daca aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale va puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa: secretariat@utcb.ro. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

3. Transferul de date

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele dumneavoastră către terți, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

4. Securitatea datelor Dumneavoastră

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI a luat masuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatica, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.

5. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Vom păstra aceste informații pentru perioada specificată la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului UNIVERSITĂȚII TEHNICE DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI.

6. Responsabilitate

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI este responsabilă pentru conformitatea cu GDPR cât și pentru principiile stabilite în aceasta Politica. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI va menține sub responsabilitatea sa un registru în care va tine o evidenta a procesării datelor cu caracter personal si scopul pentru care au fost colectate iar acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la adresa de email: secretariat@utcb.ro

7. Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. În cazul în care se constată posibile încălcări a securității datelor, UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI are obligația notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore și a persoanelor vizate în cel mai scurt timp;

8. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisă în art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoana vizată așa cum sunt prevăzute în art. 2 din prezenta politica și de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la secretariat@utcb.ro.

9. Plângeri/sesizări/solicitări și termene de răspuns

Utilizatorii ale căror date au fost colectate și/sau procesate și pentru ale căror scopuri și-au dat consimțământul, pe toata perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plângeri / sesizări / solicitări către UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI transmițând astfel un email la adresa secretariat@utcb.ro.

Termenul de răspuns pentru astfel de plângeri/sesizări/solicitări este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii si înregistrării acestora (conform legilor în vigoare, în mod excepțional, perioada poate fi prelungită cu două luni, cu respectarea anumitor obligații de către operator).

10. Modificări/completări ale acestei politici

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI își rezerva dreptul de a modifica aceasta politica unilateral ori de câte ori consideră că este nevoie și sau de exemplu în urma unor modificări legislative relevante. În cazul în care se fac modificări ale prezentei Politici de Confidențialitate, UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI le va face cunoscute prin intermediul website-ului: utcb.ro prin actualizarea documentului Politica de Confidențialitate, postat pe website. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește Politica de Confidențialitate.

11. Date de contact

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI, Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124, cod 020396, Sector 2, București, Tel.: +40 21 242.12.08, Fax: +40 21 242.07.8. Email: secretariat@utcb.ro

Skip to content