Viziune

UTCB \ Descoperă-ne \ Viziune

Viziunea noastră este promovarea excelenței în educație și cercetare, prin transformarea UTCB într-o universitate de cercetare avansată și educație în domeniul construcțiilor, și care să devină un reper și un partener redutabil la nivel național, european și internațional pentru universități, institute și centre de cercetare, pentru mediul corporatist și pentru societate.

Pentru educație, viziunea obligă, în principal, la finalizarea procesului Bologna prin armonizarea completă a studiilor de licență, masterat și doctorat și integrarea definitivă în spațiul european al învățământului superior (http://www.ehea.info/).

Pentru cercetare, viziunea impune selectarea și susținerea direcțiilor prioritare de cercetare pentru UTCB în vederea integrării complete în spațiul european al cercetării (http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm).

Planul strategic pentru perioada 2016 – 2020 vizează, în ansamblul său, dezvoltarea generală a Universității Tehnice de Constucții București, creșterea accentuată a vizibilității universității la nivel național și internațional, creșterea eficacității și eficienței serviciilor de instruire a studenților și a performanței în cercetarea științifică.

 
Skip to content