D5 – îmbunătățirea calității activității didactice

INSTRUMENTE SUPORT PENTRU CRESTEREA CALITATII REZULTATELOR STIINTIFICE SI PROMOVAREA DEONTOLOGIEI SI ETICII ACADEMICE LA NIVELUL IOSUD – UTCB – INSTRUCT5

Rezultatele FDI 2022     

Gradul de realizare al rezultatelor asumate: