D5 – îmbunătățirea calității activității didactice

INSTRUMENTE SUPORT PENTRU CRESTEREA CALITATII REZULTATELOR STIINTIFICE SI PROMOVAREA DEONTOLOGIEI SI ETICII ACADEMICE LA NIVELUL IOSUD – UTCB – INSTRUCT4

Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice prin digitalizarea proceselor de gestiune şi didactice, creşterea calităţii tezelor de disertatie si doctorat, a tezelor de abilitare şi a producţiei ştiinţifice rezultate din activităţile doctorale şi postdoctorale, de creare a instrumentelor necesare pentru creşterea calităţii rezultatelor ştiinţifice şi promovarea eticii.

Obiectivele proiectului            

Obiectivele pentru INSTRUCT4 vin în continuarea celor anterioare, pentru completarea platformei virtuală de gestiune a activităţilor doctorale deja dezvoltata anterior, a suporturilor de cursuri in format digital, organizarea de noi ateliere de consiliere si seminarii de informare, operationalizarea si amenajarea si operationalizarea de puncte de informare si documentare pentru doctoranzi.

Descrierea activităților          

Rezultate/indicatori  

Raport de implementare CNFIS FDI-2021 0144