Harta competențelor

UTCB \ EU-CONEXUS \ Harta competențelor

Harta competențelor este o evaluare a cunoașterii desăvârșite și a monitorizării progresului competențelor, care ajută departamentele educaționale să își detalieze competențele specifice pe care fiecare student trebuie să le dobândească. Prima harta competențelor a fost realizată sub coordonarea UTCB și a contribuit la definirea necesităților actorilor economici dintr-un mediu urban de coastă, în ceea ce privește profesionalizarea educației și formarea profesională. Implicarea continuă a comunităților economice regionale permite adaptarea constantă a ofertei de studiu la nevoile lor aflate în continuă evoluție.

Harta competențelor industriei este utilizată pentru a elabora oferte academice care să îndeplinească cerințele actuale și viitoare ale industriei și ale societății, pentru a dezvolta sinergii între EU-CONEXUS și lumea industrială, pentru a îmbunătăți ocuparea forței de muncă în rândul studenților și pentru a crea o conexiune între industrie și mediul academic, în vederea promovării inovației. 

Vezi harta competențelor aici.

Skip to content