Harta competențelor

UTCB \ EU-CONEXUS \ Harta competențelor

Harta competențelor este o evaluare a cunoașterii desăvârșite și a monitorizării progresului competențelor, care ajută departamentele educaționale să își detalieze competențele specifice pe care fiecare student trebuie să le dobândească. Harta competențelor va contribui la definirea necesităților actorilor economici dintr-un mediu urban de coastă, în ceea ce privește profesionalizarea educației și formarea profesională. Implicarea continuă a comunităților economice regionale va permite adaptarea constantă a ofertei de studiu la nevoile lor aflate în continuă evoluție.

Lacunele în materie de competențe și identificarea cu cererea viitoare a partenerilor industriali și a altor părți implicate relevante sunt sarcini esențiale ale ofertei academice privind Dezvoltarea durabilă inteligentă a zonelor urbane de coastă pentru învățământul superior și formarea profesională.  Pentru a determina competențele profesionale la nivel național și transfrontalier, Comitetele aferente pentru programele de studii (PC) vor elabora un chestionar care va fi distribuit partenerilor industriali și se vor organiza reuniuni cu părțile implicate la nivel național, iar părțile implicate relevante vor fi incluse în PC ca membri asociați.

Harta competențelor industriei va fi utilizată pentru a elabora oferte academice care să îndeplinească cerințele actuale și viitoare ale industriei și ale societății. Harta competențelor este utilizată pentru a dezvolta sinergii între EU-CONEXUS și lumea industrială, pentru a îmbunătăți ocuparea forței de muncă în rândul studenților și pentru a crea o conexiune între industrie și mediul academic, în vederea promovării inovației. 

Vezi harta competențelor aici.

 
Skip to content