Competiția internă

UTCB \ Cercetează \ Cercetarea la UTCB \ Competiția internă

Condiții generale de participare

Durata

Durata unui proiect este de 5 luni. Conform calendarului, perioada de implementare a proiectelor admise la finanțare este 20.06.2022-20.11.2022. Proiectul se va finaliza obligatoriu cu un raport tehnic și financiar (Anexa 8).

Buget

Bugetul alocat competiției interne de proiecte reprezintă minim 50% din fondurile primite de UTCB, conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației nr. 3.126/11.02.2022, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 179/23.02.2022. Bugetul maxim alocat unui proiect este în valoare maximă de 60.000 lei.

Cheltuieli eligibile

Conform Ordinului Ministerului Educației nr. 3.126/11.02.2022, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 179/23.02.2022 și pe baza autonomiei universitare, categoriile de cheltuieli eligibile pentru competiția internă 2022 din sumele alocate pentru cercetarea științifică universitară sunt:

A. cheltuieli de personal (CP), cu respectarea prevederilor finanțării de bază a instituțiilor de învățământ superior de stat din România:

B. cheltuieli materiale (CM):

Nu sunt eligibile cheltuielile privind achiziționarea produselor încadrate ca mijloace fixe. Intră în această categorie produse software, licențe etc.

După aprobarea și contractarea proiectelor declarate câștigătoare, achiziția de produse și servicii similare (din aceiași categorie) se va face centralizat la nivelul tuturor proiectelor din competiția internă CDI.
Lista finală cu produsele și serviciile ce urmează a fi achiziţonate va fi aprobată ulterior câștigării proiectelor, în funcție de termenele de implementare a proiectului și constrângerile legislative în domeniul achizițiilor publice.

Egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse, precum și egalitatea de gen, va fi asigurată pentru toți participanții la competiție internă privind acordarea finanțării cercetării științifice universitare unor proiecte de cercetare.

Propunerea de proiect

Depunerea propunerilor de proiecte se face într-o singură etapă, conform calendarului competiției, pe adresa de e-mail finantare.CDI@utcb.ro. Redactarea propunerii de proiect se face în limba română.
Propunerea va cuprinde Cererea de finanțare (Anexa 1) și datele privind echipa proiectului (Anexa 2).

Anexa 1. Cererea de finanțareDownload
Anexa 2. Echipa proiectuluiDownload
Anexa-3-Declaratie-de-impartialitate-si-confidentialitateDownload
Anexa 4. Declaraţie privind respectarea finanțării de bază și a obligațiilor asumate prin proiectDownload

Cererea de finanțare

Secțiunea A:

Secțiunea B:

B1. Relevanța științifică (maxim 2 pagini). Se va motiva alegerea temei proiectului prin încadrarea problemei abordate în contextul științific actual. Vor fi evidențiate: importanța tematicii din punct de vedere științific, tehnologic, socio-economic sau cultural; elementele de dificultate ale problemei; analiza stadiului actual al cunoașterii corelat cu tematica proiectului.

B2. Obiective și activități (maxim 2 pagini). Vor fi prezentate: obiectivele concrete ale proiectului și activitățile acestuia; elementele de noutate și originalitate pe care implementarea proiectului le-ar aduce domeniului, raportat la stadiul actual al cunoașterii.

B3. Rezultate și Impact (maxim 2 pagini). Se vor evidenția rezultatele preconizate, aspectele legate de impactul estimat al proiectului în contextul domeniului științific; eventualele direcții aplicative ce vor fi explorate în cadrul proiectului; interdisciplinaritatea.

B4. Resurse și buget (maxim 2 pagini). Cheltuielile prevăzute în buget vor fi detaliate ținând cont de scopul, obiectivele și activitățile proiectului. În acest sens, cheltuielile trebuie justificate și corelate cu obiectivele, activitățile și rezultatele asumate ale proiectului.

Echipa proiectului

Tabelul va cuprinde toată echipa proiectului, inclusiv studenții doctoranzi, masteranzi sau personalul tehnic. Pentru calculul punctajului echipei se vor considera doar persoanele titulare UTCB, care apar în lista raportării IC.2 2021 (fără doctoranzi, masteranzi, studenți sau personalul tehnic).

Procesul de evaluare

A. Evaluarea științifică

B. Instrucțiuni privind evaluarea

Criterii (minim 20 puncte, maxim 100)

Pentru fiecare criteriu se vor acorda puncte astfel:

Pentru punctajul acordat fiecărui criteriu evaluatorul trebuie să formuleze un comentariu succint. Media aritmetică între punctajele date de cei 3 evaluatori reprezintă punctajul final al proiectului.

C. Publicarea rezultatelor evaluării

Lista cu propunerile de proiecte și punctajele finale obținute de fiecare dintre acestea se afișează pe această pagină Lista cu propunerile de proiecte și punctajele finale obținute de fiecare dintre acestea se afișează pe pagina web: www.utcb.ro, conform calendarului. Listele vor fi ordonate descrescător după valoarea punctajului.

D. Contestații

Se pot depune contestații de către directorii de proiect în termenul precizat în calandarul competiției. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care aplicantul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect comentariile la punctajele asociate criteriilor de evaluare.
Contestațiile se pot transmite prin e-mail la adresa finantare.CDI@utcb.ro.
Publicarea rezultatelor finale se face după rezolvarea tuturor contestațiilor.

E. Calendarul competiției

Metodologia finantare proiecte cercetare UTCB 2022

Pachet informatii finantare CDI UTCB 2022

Competiția internă 2021

Skip to content