Regulamente studenți

Regulament privind desfăşurarea activităţii studenţilor în UTCB

Regulamentul conține depturile și obligațiile studenților informații despre procesul de învățământ și organizarea programelor de studii în sistemul de credite tranferabile

Consultă regulamentul

Metodologiile de finalizare a studiilor de licență și master

În Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti finalizarea ciclurilor de studii universitare se realizează prin examen de diplomă (studii universitare de licență) sau dizertație (studii universitare de master). Toate informațiile cu privire la înscrierea candidaților, organizarea și desfășurarea examenelor și eliberarea diplomelor se află în metodologiile aferente fiecărui ciclu de studii.

Metodologie finalizare studii Ciclul I – aprobat în ședința Senatului UTCB din 21 ianuarie 2019

Metodologie finalizare studii Ciclul II – aprobat în ședința Senatului UTCB din 21 ianuarie 2019

Pentru organizarea și desfășurarea on-line a examenelor pe perioada de suspendare a activităților didactice față în față s-au adăugat completări la metodologiile existente.

Completare metodologii finalizare studii – adoptată de Senat la data de 29.04.2020

Metodologia examenului de competență lingvistică

În conformitate cu dispoziţiile O.M.E.C.nr. 295/05.02.2007, art. 7, Candidaţii la examenul de licenţă (diplomă) prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională.

Consultă metodologia

Regulament privind desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line) pentru ciclurile de Licență și Master

Regulamentul se referă la desfășurarea activităților didactice asistate, din planurile de învățământ de la Universitatea Tehnică de Construcții București(UTCB), pe perioada suspendării activității didactice față-în-față

Consultă regulamentul