Fondul de dezvoltare a proiectelor

UTCB \ Fondul de dezvoltare a proiectelor

Ambițiile EU-CONEXUS

Universitatea Europeană pentru Sustenabilitate Urbană de Coastă Inteligentă (EU‐CONEXUS) este o alianță europeană transnațională de învățământ superior și cercetare care abordează provocările globale și locale, abordând nevoile de mediu, tehnice, economice și societale ale zonelor de coastă. EU-CONEXUS este o universitate cu drepturi depline. Oferă educație, formare, programe de studiu, efectuează cercetări și legături cu actori socio-economici pentru sprijinirea inovării.

Comunitatea EU-CONEXUS reunește cercetători, profesori și studenți din diferite instituții partenere și își propune să sporească și să susțină implementarea proiectelor comune între acestea în cadrul proiectelor colaborative finanțate prin crearea unui Fond de Dezvoltare a Proiectelor.

Obiectivele fondului de dezvoltare a proiectului

Echipele de cercetare și academice din universitățile partenere EU-CONEXUS pot aplica pentru finanțare prin Fondul de dezvoltare a proiectelor pentru a dezvolta proiecte de educație, cercetare și inovare în colaborare care să fie depuse ca răspuns la cererile de propuneri în cadrul programelor europene care nu exclud participarea niciunei universitate parteneră (de exemplu, programele Horizon Europa sau Erasmus +).

Fondul de dezvoltare a proiectelor va sprijini dezvoltarea acestor propuneri (denumite în continuare Propuneri) și va crește participarea partenerilor EU-CONEXUS Plus la cererile de propuneri pentru educație, cercetare și inovare (denumite în continuare propuneri de proiecte), oferind posibilitatea de a îmbunătăți calitatea propunerilor exclusiv prin suport de consultanţă.

O evaluare în doi pași va avea loc:

În propunerea de proiect trebuie să fie implicați cel puțin 3 cercetători sau cadre universitare din 3 universități partenere EU-CONEXUS Plus (alte organizații nu pot face parte din acest grup principal).

Liderul de proiect nu trebuie să fie neapărat o universitate parteneră EU-CONEXUS.

Sunt necesare identificarea cererii europene de propuneri și un rezumat al propunerii de proiect.

Apelul trebuie să fie relevant pentru cadrul tematic EU-CONEXUS al SmUCS (Smart Urban Coastal Sustainability).

Propunerea de proiect trebuie depusă la apelul de propuneri identificat. Rambursarea fondurilor va fi solicitată conducătorului proiectului din instituției gazdă dacă propunerea nu este depusă.

Poate fi acceptată o singură cerere per apel.

Propunerile trebuie să fie prezentate structurilor administrative de supraveghere ale echipelor de proiect ale fiecărei universități partenere implicate și să primească sigiliul respectiv de aprobare. Rambursarea fondurilor va fi solicitată liderului de proiect dacă propunerea nu este aprobată.

Criterii de evaluare

Propunerea va fi evaluată în funcție de 4 criterii principale:

Criterii de finanțare

Reguli de selecție

Aplicația

Liderul de proiect trebuie să trimită formularul de cerere completat (Anexa 1) Biroului de Sprijin pentru Dezvoltarea Proiectului EU-CONEXUS la următoarea adresă de e-mail: projects@eu- conexus.eu

Cererile la Fondul de Dezvoltare a Proiectului pot fi depuse continuu. Propunerile de proiecte europene trebuie depuse la apelul european identificat înainte de 31 octombrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor.

Pentru mai multe informații clic aici!

Skip to content