Proiecte comune de cercetare

UTCB \ EU-CONEXUS \ Cercetare \ Proiecte comune de cercetare

EU-CONEXUS, Universitatea Europeană pentru Sustenabilitatea Urbană Inteligentă a Coastei, abordează provocările globale și locale prin tratarea nevoilor de mediu, tehnice, economice și societale de coastă.

Zona comună de cercetare EU-CONEXUS reunește cercetători și studenți din diferite instituții partenere în jurul unor domenii comune de interes: Științe ale vieții și biotehnologie; Științe ale mediului și biodiversitate; Inginerie de coastă; Științe sociale, culturale și umane.

Una dintre dorințele EU-CONEXUS este de a sprijini punerea în aplicare a proiectelor comune de cercetare în cadrul proiectelor de colaborare finanțate prin crearea unui fond de dezvoltare a proiectelor.

Pentru acest Fond de dezvoltare a proiectelor, cercetătorii din universitățile partenere EU-CONEXUS pot solicita finanțare pentru a dezvolta proiecte de cercetare și inovare în colaborare.

Fondul de dezvoltare a proiectului va spori participarea partenerilor EU-CONEXUS la cererile de propuneri de cercetare și inovare (precum Belmont Forum, H2020, ERA-NET …) cu dimensiune europeană sau internațională. Cererile pot fi trimise oricând, deoarece acest apel va fi deschis până la 31/08/2022.

Criterii de eligibilitate

Criterii de finanțare

Reguli de selecție

Liderul proiectului EU-CONEXUS trebuie să trimită formularul de cerere completat către EU-CONEXUS la următoarea adresă de e-mail: research-projects@eu-conexus.eu

Va avea loc o evaluare în doi pași:

Procesul de diseminare

Liderul proiectului va fi informat prin e-mail cu privire la rezultatele evaluării. El / ea își va informa colaboratorii despre rezultatele selecției.

Contacte:

Emailul de contact: research-project@eu-conexus.eu

FORMULAR

REGULI

* Universitatea La Rochelle gestionează fondul de dezvoltare a proiectului în numele consorțiului EU-CONEXUS. Cheltuielile ar trebui să fie în conformitate cu regulile privind cheltuielile LRUniv. În cazul unei cheltuieli mai mari, se va solicita o factură separată până la suma totală a subvenției alocate de EU-CONEXUS prin Fondul de dezvoltare a proiectului.


											
Skip to content