D1 – creşterea echităţii sociale

Șanse egale pentru accesul la învățământul superior din UTCB și sprijinirea studenților în drumul către piața muncii

Scurtă descriere:

Scopul proiectului este promovarea ofertei educaționale a UTCB în rândul liceelor din zonele defavorizate în vederea creșterii ratei de inserție în învățământul terțiar universitar a absolvenților acestor licee și acordarea de sprijin pentru studenții ce provin din astfel de zone în vederea reducerii abandonului universitar si a constientizării lor cu privire la importanța continuării studiilor.

Obiective:

Activități:

Rezultatele propuse:

Raport implementare CNFIS-FDI-2021-0576