Activitățile didactice – semestrul II al anului universitar 2020-2021

12 februarie 2021

În semestrul II al anului universitar 2020-2021 activitățile didactice se vor desfășura astfel:

Pentru studenții aflați în anii de finalizare a studiilor, pentru elaborarea proiectelor de diplomă, lucrărilor de licență / disertație este posibilă interacțiunea față-în-față dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți, cu condiția existenței acordului reciproc, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție. În lipsa acordului reciproc, interacțiunea dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți se va face online.

Consiliul de Administrație și Senatul UTCB vor analiza din nou, la jumătatea lunii martie, contextul epidemiologic și vor actualiza, dacă este cazul, scenariile aplicate.

Pentru mai multe detalii verificați decizia rectorului din data de 12.02.2021 emisă în urma votului Consiliului de Administrație din data de 10.02.2021 și a votului consultativ al Senatului UTCB din data de 11.02.2021: